Włączanie ręcznego trybu klimatyzacji

Po włączeniu ręcznego trybu klimatyzacji możesz ustawić preferowany kierunek nadmuchu i wybrać poziom mocy wentylatorów.
Naciśnij symbol wentylatora na dolnym pasku i wybierz Climate.
Wybierz Manual.
Wybierz preferowany kierunek nadmuchu powietrza i poziom mocy wentylatorów.