Włączanie trybu Eco klimatyzacji

Twój samochód ma tryb Eco klimatyzacji, w którym zasięg ma priorytet nad funkcjami klimatyzacji.

W trybie Eco klimatyzacji zasięg ma priorytet nad komfortem. Funkcje ogrzewania, chłodzenia i klimatyzacji działają w ograniczonym stopniu w tym trybie.

 Uwaga

Mogą występować problemy z parowaniem, ponieważ funkcja klimatyzacji regulująca wilgotność jest ograniczona przy włączonym trybie Eco. Ten tryb może także wpływać na jakość powietrza, zwłaszcza w tylnej części wnętrza, ponieważ powietrze w większym stopniu krąży w obiegu zamkniętym.
Naciśnij symbol wentylatora na dolnym pasku i wybierz Climate.
Naciśnij symbol trybu Eco klimatyzacji .

Powiązane dokumenty