Włączanie funkcji wspomagania zjazdu ze wzniesienia

Funkcja wspomagania zjazdu ze wzniesienia pomaga kontrolować prędkość podczas jazdy w dół na drodze o dużym nachyleniu.

Po włączeniu funkcji wspomagania zjazdu ze wzniesienia Twój samochód może hamować w bardziej kontrolowany i aktywny sposób. Funkcja może być przydatna podczas zjeżdżania ze wzniesienia, ponieważ pomaga zapobiegać niepożądanemu przyspieszaniu. Funkcję wspomagania zjazdu ze wzniesienia można włączyć na wyświetlaczu.

Dostępność funkcji wspomagania zjazdu ze wzniesienia jest sygnalizowana odpowiednim symbolem w obszarze informacji dla kierowcy. Po aktywowaniu funkcji wspomagania zjazdu ze wzniesienia symbol zmienia kolor na zielony.

 Uwaga

Wspomaganie zjazdu ze wzniesienia jest dostępne tylko przy prędkości poniżej 40 km/h (25 mph). Po przekroczeniu tej prędkości funkcja zostanie wyłączona.
Naciśnij symbol samochodu na dolnym pasku i przejdź do menu Settings.
Wybierz DrivingDriving dynamicsHill descent control.
Włącz funkcję wspomagania zjazdu ze wzniesienia.