Włączanie trybu maksymalnej intensywności odmrażania

Aby szybko usunąć zaparowanie i szron z szyby przedniej i pozostałych szyb, możesz włączyć tryb maksymalnej intensywności odmrażania.

Tryb maksymalnej intensywności odmrażania podnosi temperaturę i prędkość wentylatora. Gdy tryb maksymalnej intensywności odmrażania jest aktywny, jest włączona klimatyzacja i nie jest dostępna recyrkulacja powietrza. Po wyłączeniu trybu maksymalnej intensywności odmrażania zostają przywrócone poprzednie ustawienia klimatyzacji.

 Uwaga

W trybie maksymalnej intensywności odmrażania wentylator pracuje z wysoką prędkością, co wiąże się z większym poziomem hałasu.
Naciśnij symbol wentylatora na dolnym pasku i wybierz Climate.
Naciśnij Max Defrost .

 Wskazówka

Tryb maksymalnej intensywności odmrażania można również uruchomić przyciskiem odmrażania na konsoli sufitowej.