Włączanie oświetlenia prowadzącego

Znajdź elementy sterujące służące do włączania oświetlenia prowadzącego. Te same elementy sterujące służą do wyłączania tych świateł.

To oświetlenie poprawia widoczność na zewnątrz samochodu i pomaga go dostrzec innym.

Naciśnij symbol samochodu na dolnym pasku i przejdź do menu Settings.
Wybierz ControlsLockingHome safety light.
Włącz lub wyłącz funkcję albo ustaw wymagany czas działania.