Konserwacja i obsługa poduszek powietrznych

W razie wystąpienia jakichkolwiek oznak usterek lub uszkodzeń poduszek powietrznych lub innych układów bezpieczeństwa skontaktuj się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.

Wszelkie czynności obsługowe lub naprawcze przy poduszkach powietrznych i powiązanych układach bezpieczeństwa mogą wykonywać wyłącznie mechanicy w autoryzowanym punkcie serwisowym.1 Nie wolno próbować samodzielnie modyfikować lub naprawiać żadnych części układów bezpieczeństwa samochodu. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą doprowadzić do awarii i poważnych obrażeń ciała. Skontaktuj się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo, gdy Twój samochód wymaga obsługi serwisowej lub napraw.

 Ostrzeżenie

Modyfikacje samochodu i poduszki powietrzne

Modyfikacje samochodu mogą wpłynąć na poduszki powietrzne i inne systemy bezpieczeństwa. Przeczytaj uważnie część na temat modyfikacji samochodu i skontaktuj się z firmą Volvo2, jeśli rozważasz jakiekolwiek modyfikacje swojego samochodu3, na przykład przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Poduszki powietrzne i uszkodzenia spowodowane przez wodę

Jeśli samochód został zalany lub do jego wnętrza dostały się duże ilości wody, mogło to spowodować uszkodzenia wpływające na układy bezpieczeństwa. Mogą one skutkować niezamierzonym uruchomieniem poduszek powietrznych, co grozi odniesieniem obrażeń ciała.
  • Nie używaj samochodu, jeśli podejrzewasz uszkodzenie spowodowane przez wodę.
  • Aby uzyskać pomoc w zakresie holowania i naprawy, skontaktuj się z centralą Volvo Assistance.

 Uwaga

Gdy samochód wykryje usterki poduszek powietrznych, w obszarze informacji dla kierowcy pojawi się ostrzeżenie. Jeśli tak się stanie, natychmiast skontaktuj się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.

Ostrzeżenie o usterce poduszek powietrznych
Symbol ostrzegawczy SRS
  1. 1 Volvo zaleca wykonywanie wszelkich napraw lub czynności serwisowych w autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
  2. 2 Szczegółowe dane kontaktowe znajdziesz w osobnej części tej instrukcji lub możesz je uzyskać, kontaktując się z działem obsługi Volvo.
  3. 3 Dotyczy to wszystkich elementów samochodu, ale szczególnie należy brać pod uwagę przednie fotele i wszystkie poduszki powietrzne.