Ograniczanie dostępu do profilu

Możesz ograniczyć dostęp do profilu, dodając jego blokadę. Po aktywowaniu blokady profilu, aby go odblokować, trzeba podać PIN lub wzór.
Naciśnij symbol samochodu na dolnym pasku i przejdź do menu Settings.
Wybierz ProfilesAccess and privacyEnable profile lock.
Naciśnij Enable.
Wybierz preferowany typ blokady i postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu.

Jeśli chcesz zmienić blokadę profilu, naciśnij Edit.