Dodawanie i usuwanie języków klawiatury

Języki klawiatury można dodawać i usuwać w ustawieniach.

Aby pisać w języku, który nie jest jeszcze dostępny, możesz dodać języki do klawiatury ekranowej wyświetlacza. Języki można także usunąć z klawiatury, gdy nie są już potrzebne.

Naciśnij symbol samochodu na dolnym pasku i przejdź do menu Settings.
Wybierz SystemLanguage and inputKeyboard.
Wybierz klawiaturę, dla której chcesz wprowadzić zmiany.
Wybierz Languages.

Dodawanie języka

Naciśnij symbol dodawania nad aktualnie dostępnymi językami i wyszukaj odpowiedni język.
Wybierz język, który chcesz dodać, i naciśnij symbol pobierania .
Język zostanie dodany do listy dostępnych języków klawiatury.

Usuwanie języka

Naciśnij symbol edycji nad listą aktualnie dostępnych języków.
Wybierz język, który chcesz usunąć z listy, i naciśnij symbol kosza na śmieci .
Język zostanie usunięty z listy dostępnych języków klawiatury.