Długotrwały postój

Jeśli Twój samochód nie będzie używany przez ponad jeden miesiąc, postępuj zgodnie z zaleceniami dotyczącymi długotrwałego postoju. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać zaparkowany samochód.

Przygotowania do długotrwałego postoju

  • Jeśli Twój samochód nie będzie użytkowany przez ponad jeden miesiąc, zalecany poziom naładowania akumulatora to 40–60%. Jedź samochodem lub naładuj go, aby osiągnąć zalecany poziom.
  • Jeśli zamierzasz pozostawić samochód zaparkowany na dłużej niż trzy miesiące, zaleca się podłączenie go do zasilania i ustawienie limitu 50% poziomu naładowania akumulatora. Pomaga to utrzymać akumulator w dobrym stanie.
  • Sprawdź i wyreguluj ciśnienie w oponach. Zalecane ciśnienie na czas długotrwałego postoju to 330 kPA (48 psi).
  • Wybierz chłodne i zacienione miejsce. Zalecane jest środowisko o kontrolowanych i stałych warunkach.

Podczas długotrwałego postoju

Regularnie sprawdzaj:
  • stan naładowania oraz czy ładowanie odbywa się prawidłowo;
  • ciśnienie w oponach.

 Wskazówka

Aktualizowanie samochodu

Podczas okresów, gdy samochód nie jest użytkowany, zapamiętaj, aby sprawdzać, czy są dostępne aktualizacje oprogramowania i je instalować.

Po długotrwałym postoju

  • Przed rozpoczęciem jazdy samochodem sprawdź, czy wszystkie elementy sterujące i funkcje wpływające na prowadzenie, na przykład hamulce, działają prawidłowo.
  • Zainstaluj wszystkie dostępne aktualizacje oprogramowania.