Zalecenia w przypadku zmiany regionów

Po zmianie lokalizacji lub imporcie swojego samochodu do nowego regionu musisz zarejestrować samochód i konto Volvo ID w tym regionie.

Aby uzyskać pomoc w zakresie rejestrowania swojego samochodu w nowym regionie, skontaktuj się z działem obsługi Volvo.

 Uwaga

Dostępne usługi mogą zmieniać się z czasem i zależnie od regionu. Może to także dotyczyć tymczasowego odwiedzania innego regionu.