Zarządzanie stanem i wydajnością akumulatora

Stosując określone dobre praktyki, można utrzymać dobry stan i wysoką wydajność akumulatora trakcyjnego przez długi czas. Niektóre sytuacje mogą spowodować uszkodzenie akumulatora i należy zawsze ich unikać.

Niski poziom naładowania i rozładowany akumulator

 Ważne

Akumulator trakcyjny może zostać poważnie uszkodzony, jeśli nie zostanie naładowany po osiągnięciu poziomu 0%. Samochód pobiera niewielką ilość energii podczas postoju. W związku z tym pozostawienie samochodu z niskim poziomem naładowania akumulatora i niepodłączonego do ładowania może doprowadzić do rozładowania i uszkodzenia akumulatora. Jeśli poziom naładowania akumulatora wynosi poniżej 20% podczas postoju, zaleca się, aby jak najszybciej podłączyć samochód do ładowania.

Wysoki stan naładowania

 Ważne

Akumulator trakcyjny samochodu może zostać uszkodzony, jeśli poziom jego naładowania będzie bardzo wysoki przez długi czas.

W przypadku regularnego ładowania można ograniczyć zużycie akumulatora, wybierając docelowy poziom naładowania niższy niż 100%. Akumulator należy ładować do 100% tylko w celu uzyskania pełnego zasięgu na następną podróż.

Jeśli pozostawiasz samochód podłączony do ładowania i nie zamierzasz go prowadzić w najbliższym czasie, wybierz docelowy poziom naładowania akumulatora zalecany w widoku ładowania samochodu.

Dobre nawyki związane z ładowaniem

Ładowanie AC jest zalecanym trybem do codziennego ładowania. Pomaga utrzymać akumulator w dobrym stanie przez długi czas. Ładowanie DC powoduje większe zużycie.

Długotrwały postój

Jeśli Twój samochód nie będzie użytkowany przez ponad jeden miesiąc, zalecany poziom naładowania akumulatora to 40–60%. Jedź samochodem lub naładuj go, aby osiągnąć zalecany poziom.

Jeśli zamierzasz pozostawić samochód zaparkowany na dłużej niż trzy miesiące, zaleca się podłączenie go do zasilania i ustawienie limitu 50% poziomu naładowania akumulatora. Pomaga to utrzymać akumulator w dobrym stanie.

Regularnie sprawdzaj poziom naładowania akumulatora i czy ładowanie działa.

Postój w wysokiej temperaturze otoczenia

 Ważne

Unikaj wystawiania samochodu na działanie ekstremalnych temperatur. Unikaj pozostawiania samochodu na postoju na dłużej niż 24 godziny, jeśli istnieje ryzyko, że temperatura osiągnie 55°C (131°F).

W cieplejszych okresach zaleca się podłączenie samochodu do ładowania podczas postoju. Wysokie temperatury powodują uszkodzenie akumulatora, szczególnie gdy samochód jest wystawiony na ich działanie przez długi czas. Samochód może aktywnie schładzać akumulator na postoju, ale wiąże się to ze zużyciem energii. Po powrocie do swojego zaparkowanego samochodu poziom naładowania akumulatora może być znacznie niższy niż wcześniej. Gdy samochód jest podłączony do ładowania, może schładzać akumulator, nie powodując przy tym obniżenia poziomu jego naładowania i potencjalnego rozładowania.

W wysokich temperaturach zaleca się parkowanie samochodu w zacienionym miejscu. Silne światło słoneczne w połączeniu z wysokimi temperaturami może prowadzić do nagrzewania się akumulatora do bardzo wysokiej temperatury i wiąże się z koniecznością intensywnego chłodzenia.

Postój w niskiej temperaturze otoczenia

Gdy akumulator jest zimny, samochód tymczasowo ogranicza jego wydajność, dopóki się nie rozgrzeje. Jazda samochodem w stanie ograniczonej wydajności nie jest szkodliwa dla akumulatora.

Aby uniknąć chwilowego ograniczenia wydajności zimnego akumulatora, podłącz samochód do ładowania i włącz tryb przygotowania do jazdy przed wyruszeniem w podróż. Samochód może wówczas rozgrzewać akumulator, nie wpływając na wydajność i dostępny zasięg.

W temperaturach poniżej -30°C (-22°F) unikaj pozostawiania samochodu na postoju bez ładowania przez ponad 24 godziny.