Usterka

Gdy jakiś element lub funkcja samochodu nie działa zgodnie z przeznaczeniem, jest to traktowane jako usterka.1 W zależności od rodzaju usterki występującej w samochodzie jego użytkowanie może być niebezpieczne.

 Uwaga

Unieruchomiony samochód

Samochód należy traktować jako unieruchomiony, gdy usterka uniemożliwia bezpieczną jazdę.

Brak reakcji samochodu

W tej instrukcji jest osobna część poświęcona problemom związanym z zasilaniem.

Ogólne wskazówki w przypadku wystąpienia usterek

Jeśli funkcja nie działa prawidłowo, spróbuj wykonać następujące czynności:
 • Przeczytaj informacje na temat funkcji w instrukcji obsługi. Zapoznaj się z warunkami wymaganymi do jej prawidłowego działania. Przyczyną problemu może być nieznajomość ograniczenia określonej funkcji.
 • Uruchom ponownie wszystkie powiązane urządzenia i systemy. Dotyczy to samego samochodu, ale może również obejmować telefon lub aplikację.
 • Jeśli istnieje kilka sposobów korzystania z funkcji lub wykonania zadania, wypróbuj alternatywne rozwiązania.

 Uwaga

Zmiany po aktualizacjach oprogramowania

Aktualizacje oprogramowania mogą wprowadzać zmiany w funkcjach wpływające na ich działanie. Przeczytaj informacje podawane w ramach każdej aktualizacji, aby zrozumieć, dlaczego samochód może działać inaczej.

Możliwe przyczyny

Gdy funkcja nie działa w oczekiwany sposób, istnieje kilka możliwych przyczyn:
 • Ustawienia samochodu zostały zmienione.
 • Warunki otoczenia wpływające na samochód i jego systemy.
 • Zakłócenia sygnału wpływające na łączność i systemy bezprzewodowe.
 • Bezpiecznik się przepalił i wymaga wymiany.
 • Błąd oprogramowania.
 • Awaria mechaniczna.

Kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo w razie potrzeby

Jeśli nie możesz rozwiązać problemu, korzystając z informacji w instrukcji obsługi, skontaktuj się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.

Zwróć uwagę na warunki w chwili wystąpienia problemu. Może to pomóc w ustaleniu przyczyny. Wydarzeniem mającym kluczowy wpływ może być:
 • uszkodzenie samochodu;
 • wystawienie na działanie ekstremalnych warunków;
 • niedawno przeprowadzane czynności obsługowe lub konserwacyjne albo wymiana podzespołu;
 • niedawno zaktualizowane oprogramowanie;
 • wszelkie inne usterki lub awarie.
 1. 1 W pewnych przypadkach podejrzewana usterka lub awaria może być zamierzonym ograniczeniem wynikającym z warunków podczas użytkowania samochodu.