Holowanie unieruchomionego samochodu

Holowanie unieruchomionego samochodu zwykle odbywa się na lawecie. Jest to wymagane, gdy samochód jest unieruchomiony i nie można przywrócić jego funkcji w miejscu postoju.

W razie konieczności holowania swojego samochodu skontaktuj się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.1

Zalecana procedura holowania zależy od warunków i stanu samochodu. Jeśli samochód nie jest uszkodzony i ma zasilanie, można włączyć tryb holowania, aby wciągnąć go na platformę lawety. Jeśli samochód jest uszkodzony, powinien zostać uniesiony i przeniesiony na platformę lawety.

 Ważne

Koła nad ziemią

Niezależnie od stanu samochodu należy go transportować ze wszystkimi kołami nad ziemią. Wymuszony obrót kół podczas transportu może spowodować poważne uszkodzenie samochodu.

Zachowaj bezpieczną odległość

Nie pozwalaj nikomu stać bezpośrednio za samochodem, gdy jest wciągany na lawetę.

  1. 1 W pilnych przypadkach możesz także skontaktować się bezpośrednio z firmą świadczącą usługi pomocy drogowej.