Samochód nie ma zasilania lub nie reaguje

Jeśli Twój samochód nie reaguje lub wydaje się nie mieć zasilania, przyczyną mogą być rozładowane akumulatory lub coś wpływającego na jego układy elektryczne.

Gdy akumulatory samochodu są rozładowane, nie reaguje on na pewne działania. Dotyczy to między innymi odblokowania lub uruchomienia go.

Jeśli samochód nie reaguje z powodu niskiego poziomu naładowania, jest kilka rozwiązań w zależności od sytuacji.

Do rozładowania obu akumulatorów w samochodzie może dojść w następujących sytuacjach:
 • Samochód jechał aż do spadku poziomu naładowania akumulatora do 0% i nie został natychmiast naładowany.
 • Samochód został pozostawiony z niskim poziomem naładowania akumulatora. Jeśli samochód nie zostanie podłączony do ładowania, poziom naładowania akumulatora spadnie jeszcze bardziej, ponieważ samochód zużywa niewielkie ilości energii na postoju.
 • Samochód został pozostawiony bez ładowania na dłuższy czas, co spowodowało spadek poziomu naładowania akumulatora.
 • Niskie temperatury powodują chwilowe zmniejszenie pojemności akumulatora poniżej poziomu wymaganego do zasilania samochodu.
Warunki lub użytkowanie zwiększające zużycie energii i w efekcie powodujące szybszy niż oczekiwany spadek poziomu naładowania akumulatora:
 • Używanie akcesoriów lub funkcji samochodu zużywających energię.
 • Wysokie temperatury powodujące uruchomienie chłodzenia akumulatora.

Przywracanie sprawności po rozładowaniu akumulatora trakcyjnego

Jeśli rozładuje się tylko akumulator trakcyjny, układy samochodu mają zasilanie, ale nie można go uruchomić ani nim jechać. Samochód pokazuje, że poziom naładowania akumulatora wynosi 0%. W takiej sytuacji akumulator 12 V może zasilać układy niezbędne do rozpoczęcia ładowania akumulatora trakcyjnego. Utrzymywanie odpowiedniego poziomu naładowania akumulatora 12 V jest ważne, aby można było uzyskać dostęp do samochodu i naładować go.

Czynności w celu przywrócenia sprawności samochodu:
 • Jeśli możesz naładować swój samochód w miejscu jego postoju, zrób to jak najszybciej.
 • Jeśli nie możesz naładować swojego samochodu w danym miejscu, wezwij pomoc drogową w celu przetransportowania go do punktu ładowania. W międzyczasie staraj się oszczędzać pozostałą energię w akumulatorze 12 V. Jest to ważne ze względu na utrzymanie akumulatora w dobrym stanie, a także umożliwi korzystanie z podstawowych funkcji w sytuacji awaryjnej.

Przywracanie sprawności po całkowitej utracie zasilania

Jeśli rozładuje się akumulator 12 V, samochód zupełnie nie będzie reagować. Może do tego dojść, gdy z jakiegoś powodu akumulator trakcyjny nie może ładować akumulatora 12 V, na przykład w przypadku rozładowania akumulatora trakcyjnego i niepodłączenia samochodu do ładowania w odpowiednim czasie. Jeśli oba akumulatory się rozładują, samochód w ogóle nie będzie reagować i nie będzie można go ładować jak zwykle.

Czynności w celu przywrócenia sprawności:
 • Skontaktuj się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo lub pomocą drogową.
 • Jeśli w miejscu unieruchomienia samochodu jest dostępne źródło ładowania, można chwilowo doprowadzić do samochodu zasilanie za pomocą specjalnego zewnętrznego zacisku 12 V. W ten sposób można zainicjować ładowanie.
 • Jeśli nie ma możliwości ładowania samochodu, należy go przetransportować do miejsca ze źródłem ładowania. Autoryzowana stacja obsługi Volvo ma wyposażenie do zasilania i ładowania samochodu.

 Ważne

Zacisk 12 V

W przypadku całkowitej utraty zasilania samochodu nie można odblokować, ponieważ zamki są sterowane elektrycznie. Aby uzyskać dostęp do samochodu i móc go naładować, można przez krótki czas zasilać go za pomocą zewnętrznego zacisku 12 V. Można się do niego dostać, zdejmując mały panel pod przednim zderzakiem przy lewym przednim kole.

Przed użyciem zacisku 12 V należy wziąć pod uwagę następujące informacje:
 • Volvo zaleca, aby zacisku 12 V używali wyłącznie technicy serwisowi w celu uzyskania dostępu do samochodu podczas przywracania sprawności po unieruchomieniu.
 • Należy używać wyłącznie ładowarki 12 V o maksymalnym prądzie ładowania nieprzekraczającym 40 A.
 • Podłączenie źródła zasilania dostarczającego prąd o natężeniu wyższym niż 40 A spowoduje przepalenie bezpiecznika zacisku i w efekcie jego wyłączenie.
 • Zacisku 12 V należy używać tylko przez krótki czas. Nie służy on do ciągłego zasilania samochodu.

Inne scenariusze braku zasilania

Czasami możesz mieć pewność, że poziom naładowania akumulatora nie jest niski. W takich przypadkach brak zasilania oznacza, że akumulator 12 V nie otrzymuje energii z akumulatora trakcyjnego lub nie może dostarczać energii do samochodu.

Możliwe scenariusze wpływające na doprowadzanie zasilania 12 V:
 • Bezpiecznik się przepalił i wymaga wymiany.
 • Akumulator 12 V jest uszkodzony.
 • Wystąpiła usterka elektryczna, sprzętowa lub programowa uniemożliwiająca uruchomienie samochodu.

Jeśli nie możesz ustalić przyczyny problemu lub rozwiązać go na podstawie informacji w instrukcji obsługi, skontaktuj się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.