Uszkodzony samochód

Jeśli Twój samochód uległ uszkodzeniu, ważne jest określenie zakresu i stopnia uszkodzenia, aby ustalić, jak należy bezpiecznie postępować.

Uszkodzenie może unieruchomić samochód lub uniemożliwić bezpieczną jazdę.

Skontaktuj się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo, jeśli Twój samochód uległ uszkodzeniu lub nosi ślady uszkodzeń powstałych podczas postoju. Jeśli uszkodzenie powoduje unieruchomienie samochodu lub poważnie ogranicza jego sprawność, konieczne jest dostarczenie go do serwisu przez pomoc drogową w celu dokonania naprawy.

 Ważne

Niewielkie uszkodzenia

Twój samochód może samodzielnie diagnozować wiele usterek, ale nie jest w stanie wykrywać wszystkich rodzajów uszkodzeń ani przewidywać ich konsekwencji. Uderzenie z niewielką siłą powodujące powierzchowne uszkodzenie może zakłócić działanie elementów za uszkodzonym obszarem, na przykład w wyniku przesunięcia czujnika parkowania za zderzakiem. Dlatego ważne jest, aby pozornie niewielkie lub powierzchowne uszkodzenia zostały sprawdzone przez wykwalifikowanego technika w celu określenia pełnego zakresu uszkodzeń.

Uszkodzenia powodujące unieruchomienie

Istnieje kilka rodzajów uszkodzeń mogących unieruchomić samochód. Zaliczają się do nich między innymi:
  • Uszkodzenia w wyniku kolizji
  • Przebicie opony
  • Uszkodzenie szyby przedniej
  • Uszkodzenie przez wodę
  • Awaria mechaniczna

Uszkodzenia w wyniku kolizji

Gdy dojdzie do wystarczająco poważnej kolizji, samochód przechodzi w tryb powypadkowy i wymaga holowania do miejsca naprawy.

 Ważne

W miarę możliwości nie należy próbować prowadzić ani przestawiać samochodu po poważnej kolizji. Jeśli samochód stwarza poważne zagrożenie na drodze, wyjątkowo można go przestawić na niewielką odległość poza miejsce bezpośredniego zagrożenia, o ile stan samochodu na to pozwala.

Uszkodzenie przez wodę

Uszkodzenie przez wodę może spowodować trwałe uszkodzenie Twojego samochodu i poważnie wpłynąć na jego działanie.

 Ważne

Często samo wysuszenie samochodu lub pozostawienie go do wysuszenia nie wystarczy do usunięcia poważnego uszkodzenia przez wodę. Przeszkolony technik powinien zbadać każde uszkodzenie przez wodę, aby określić jego pełny zakres i powagę.

Uszkodzenie mechaniczne

Najlepszym sposobem, aby uniknąć awarii mechanicznych, jest użytkowanie Twojego samochodu zgodnie z przeznaczeniem oraz jego regularna konserwacja. Ważne jest, aby stale sprawdzać stan swojego samochodu.