Symbole stanu na wyświetlaczu

Symbole stanu są pokazywane na pasku stanu w górnej części głównego obszaru wyświetlacza. Symbole przekazują ważne informacje o stanie układów Twojego samochodu.

Typy symboli

Niektóre symbole stanu, na przykład zegar i temperatura, są przez cały czas widoczne na pasku stanu. Pozostałe są widoczne tylko po włączeniu odpowiednich funkcji, takich jak ładowanie bezprzewodowe, a w pewnych przypadkach także, gdy funkcje są wyłączone.

 Uwaga

Zapoznaj się z opisami wszystkich symboli stanu, których nie znasz. Mogą nie towarzyszyć im żadne dodatkowe informacje ani powiadomienia.
Oto lista niektórych symboli stanu, które mogą się pojawiać na pasku stanu. Nie jest to pełna lista. Na pasku stanu mogą się także pojawiać symbole stanu z aplikacji zewnętrznych.
ZegarZegar pokazuje bieżącą godzinę. Możesz wybrać 12- lub 24-godzinny format wyświetlania godziny.
Temperatura zewnętrznaTo jest bieżąca temperatura otoczenia na zewnątrz samochodu. W ustawieniach systemowych samochodu można wybrać, czy temperatura ma być wyświetlana w stopniach Celsjusza czy Fahrenheita.
Temperatura zewnętrzna z płatkiem śnieguTo jest bieżąca temperatura otoczenia na zewnątrz samochodu. Płatek śniegu pojawia się przy niskiej temperaturze zewnętrznej.
Mikrofon rejestrujeMikrofon samochodu jest aktywny i rejestruje.
Mikrofon nie rejestrujeMikrofon samochodu nie rejestruje.
Nowe powiadomienieW centrum powiadomień jest nowe powiadomienie.
Ładowanie bezprzewodowe aktywneUrządzenie jest ładowane na ładowarce bezprzewodowej.
Urządzenie Bluetooth połączoneFunkcja Bluetooth jest włączona i urządzenie jest połączone z samochodem.
LokalizacjaTwoja lokalizacja jest udostępniana.
Sygnał Wi-FiFunkcja Wi-Fi jest włączona i aktywna. Liczba słupków wskazuje siłę sygnału. Jeśli nie są pokazane żadne słupki, oznacza to, że połączenie Wi-Fi jest aktywne, ale nie ma sygnału.
Sygnał Internetu mobilnegoInternet mobilny jest aktywny i używany przez samochód. Liczba słupków wskazuje siłę sygnału.
Internet 5GPołączenie internetowe 5G jest aktywne.