Holowanie swojego samochodu

Twój samochód można holować na krótkich odcinkach. W tym celu należy najpierw włączyć tryb holowania.

 Ważne

Przed holowaniem Twojego samochodu

  • Aby uniknąć przypadkowego uruchomienia alarmu Twojego samochodu, przed holowaniem należy zmniejszyć jego czułość.
  • Tryb holowania jest dostępny tylko wtedy, gdy samochód ma zasilanie. Jeśli nie można włączyć zasilania samochodu, będzie trzeba przywrócić jego sprawność.
  • Przed włączeniem trybu holowania należy przeczytać wszystkie informacje na temat holowania swojego samochodu.
  • Twój samochód należy holować tylko na krótkich odcinkach, na przykład na pobocze lub na lawetę. Holowanie Twojego samochodu na dłuższych dystansach może spowodować jego uszkodzenie z powodu nieprawidłowego ładowania akumulatora.

Aby holować swój samochód, musisz najpierw włączyć tryb holowania, co wymaga zamocowania zaczepu holowniczego i liny wciągarki. Przygotuj całe niezbędne wyposażenie.

Włącz tryb holowania.
Potwierdzenie włączenia trybu holowania pojawi się na wyświetlaczu, gdy ten tryb nadal działa.
Wciągnij swój samochód na lawetę lub odholuj go w bezpieczne miejsce, na przykład na pobocze drogi.
Po ustawieniu samochodu w wymaganym miejscu włącz hamulec postojowy.
Tryb holowania zostaje wyłączony.
W razie potrzeby wymontuj zaczep holowniczy i linę wciągarki.

 Ważne

Gdy samochodem nie można jechać, należy zawsze transportować go na lawecie. Wymuszony obrót kół podczas transportu może spowodować poważne uszkodzenie Twojego samochodu. Samochód należy transportować wyłącznie na lawecie z platformą, aby podczas transportowania koła samochodu nie były na podłożu.