Zalecana konserwacja modułów kamery, czujników i modułów radarowych

Do prawidłowego działania modułów kamery, czujników parkowania i modułów radarowych wymagane jest ich regularne oczyszczanie z brudu, lodu i śniegu. Należy je myć wodą z dodatkiem szamponu samochodowego.
  • Nie mocować żadnych przedmiotów, taśm ani naklejek w podanych poniżej miejscach.
  • Obiektywy kamer należy regularnie przemywać letnią wodą z dodatkiem szamponu samochodowego, uważając przy tym, aby ich nie zarysować.
  • Unikać montowania dodatkowych świateł lub podobnego wyposażenia na kracie wlotu powietrza, ponieważ może to wpływać na działanie przedniego modułu radarowego.
  • Na kracie wlotu powietrza przed przednim modułem radarowym używać wyłącznie oryginalnych emblematów Volvo, tak aby nie zakłócać działania przedniego modułu radarowego.

Umiejscowienie modułów radarowych

P6-22w22-XC40BEV-Front radar-Placement
Umiejscowienie przedniego modułu radarowego
P6-XC40BEV-22w22-RearRadar-SurfaceToKeepClean
Umiejscowienie tylnych modułów radarowych

Lokalizacja czujników parkowania

P6-2037-XC40BEV- Radars and sensors placement
Umiejscowienie czujników parkowania dookoła samochodu

 Uwaga

Zabrudzenia, lód lub śnieg pokrywające czujniki mogą spowodować przekazywanie nieprawidłowych sygnałów ostrzegawczych albo ograniczać lub uniemożliwiać działanie czujników.

Umiejscowienie kamery

P6-XC40BEV/C40BEV-22w22-Cam-Windshield
Umiejscowienie modułu kamery

 Ważne

Serwis podzespołów układów wspomagających kierowcę należy przeprowadzać wyłącznie w warsztacie – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.