Obniżony poziom autoalarmu*

Obniżony poziom autoalarmu wiąże się z wyłączeniem niektórych rodzajów czujników, aby nie dochodziło do fałszywych alarmów, na przykład podczas przewożenia samochodu promem.

Gdy aktywowany jest obniżony poziom autoalarmu, wyłączone są czujniki ruchu i przechyłu. Autoalarm nie reaguje wtedy na ruch wewnątrz samochodu ani na zmianę nachylenia samochodu.

Funkcję można aktywować za pomocą wyświetlacza centralnego podczas odblokowywania samochodu.

Obniżony poziom autoalarmu zostaje dezaktywowany po każdym użyciu i wymaga następnie ponownej aktywacji.

Aktywowanie obniżonego poziomu autoalarmu na wyświetlaczu centralnym samochodu

Wybrać opcję iCup-2037-Settings symbol.
Wybrać opcję Sterowanie.
Wybrać Tryb ograniczonego alarmu.

Funkcja ta jest aktywna do chwili rozpoczęcia jazdy samochodem i wymaga następnie ponownej aktywacji.

Obniżony poziom autoalarmu można także dezaktywować w menu ustawień.

  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.

Powiązane dokumenty