Zamykanie i blokowanie drzwi bagażnika przyciskiem*

Przyciski na spodzie drzwi bagażnika umożliwiają ich automatyczne zamknięcie i zablokowanie samochodu.
P5-1507 Power Operated Tailgate overveiw
Umiejscowienie przycisku/przycisków na spodzie drzwi bagażnika.

 Ważne

W czasie ręcznej obsługi drzwi bagażnika należy jest otwierać i zamykać powoli. Nie należy używać siły przy otwieraniu lub zamykaniu, jeśli jest wyczuwalny opór. Może to spowodować uszkodzenie drzwi bagażnika i ich nieprawidłowe działanie.

Zamykanie1

Nacisnąć przycisk P5-1507 Power Operated Tailgate - close only button na spodzie drzwi bagażnika.
Drzwi bagażnika zamkną się automatycznie i pozostaną niezablokowane.

 Uwaga

 • Przycisk jest aktywny przez 24 godziny po pozostawieniu otwartej pokrywy. Potem trzeba ją zamknąć ręcznie.
 • Jeśli klapka była otwarta przez ponad 30 minut, zamknie się powoli.

Zamykanie i blokowanie zamka2

Nacisnąć przycisk P5-1507 Power Operated Tailgate - close and lock button na spodzie drzwi bagażnika.
Drzwi bagażnika zostają automatycznie zamknięte, a zamki samochodu zablokowane3.

 Uwaga

 • Jeden z należących do samochodu kluczyków musi znajdować się w obszarze zasięgu, aby funkcja blokowania i odblokowywania zamków mogła działać.
 • Jeśli w czasie korzystania z funkcji bezkluczykowego zablokowania lub odblokowania* kluczyk nie znajduje się dostatecznie blisko drzwi bagażnika, rozlegną się trzy sygnały dźwiękowe.

Anulowanie zamykania

 • Nacisnąć przycisk na tablicy rozdzielczej.
 • Nacisnąć przycisk na kluczyku.
 • Nacisnąć przycisk zamykania na spodzie drzwi bagażnika1.
 • Nacisnąć osłonięty gumową nakładką przycisk na klamce drzwi bagażnika.
 • Za pomocą ruchu stopy*.

Ruch drzwi bagażnika zostanie zatrzymany. Po kolejnym naciśnięciu osłoniętego gumową nakładką przycisku na drzwiach bagażnika nastąpi ich otwarcie. Jeśli natomiast zostanie użyta którakolwiek z pozostałych opcji, kontynuowane będzie zamykanie. Drzwi bagażnika można także opuszczać i podnosić ręcznie.

Jeśli drzwi bagażnika zostaną zatrzymane tuż przed osiągnięciem położenia zamknięcia, kolejne aktywowanie funkcji spowoduje ich otwarcie.

Zabezpieczenie przed przyciśnięciem

Jeśli coś uniemożliwia otwarcie lub zamknięcie drzwi bagażnika, aktywowane zostaje zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem.

 • W razie przerwania ruchu drzwi bagażnika podczas ich otwierania, drzwi zatrzymają się i rozlegnie się długi sygnał.
 • W razie przerwania ruchu drzwi bagażnika podczas ich zamykania, drzwi zatrzymają się i rozlegnie się długi sygnał, a następnie drzwi powrócą do zaprogramowanego położenia maksymalnego.

Jeśli samochód porusza się, gdy zostanie aktywowane zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem, drzwi bagażnika zatrzymają się w miejscu, a kierowca zostanie o tym informowany komunikatem na wyświetlaczu kierowcy.

 Ostrzeżenie

Uważać na ryzyko przytrzaśnięcia podczas otwierania i zamykania.

Przed rozpoczęciem otwierania lub zamykania drzwi bagażnika sprawdzić, czy nikt nie znajduje się w ich pobliżu, ponieważ obrażenia spowodowane przytrzaśnięciem mogą być poważne.

Drzwi bagażnika należy zawsze uruchamiać z zachowaniem ostrożności.

Sprężyny gazowe

P5-1617- V90 - High pressure preloaded spring
Sprężyny gazowe do sterowanych elektrycznie drzwi bagażnika.

 Ostrzeżenie

Nie otwierać napiętych sprężyn elektrycznych drzwi bagażnika. Są one napięte z dużą siłą i w przypadku otwarcia mogą spowodować obrażenia ciała.
 1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.
 2. 1 Dotyczy samochodów z elektrycznie sterowaną pokrywą bagażnika.
 3. 2 Dotyczy samochodów z funkcją bezkluczykowego zablokowania/odblokowania zamków i elektrycznie sterowanymi drzwiami bagażnika.
 4. 3 Aby zamki samochodu mogły zostać zablokowane, wszystkie drzwi muszą być zamknięte.