Akumulator 12 V

Akumulator 12 V zasila główny układ elektryczny samochodu, czyli jest wykorzystywany między innymi do zasilania większości urządzeń elektrycznych. Jednak gdy samochód jest napędzany przez silnik elektryczny, wykorzystywany jest akumulator wysokiego napięcia.

Parametry akumulatora są dobrane w taki sposób, aby mógł zasilać układ elektryczny i funkcje występujące w danym modelu samochodu. W normalnych warunkach jest on utrzymywany w stanie naładowania przez większy akumulator wysokiego napięcia.

Postępowanie z akumulatorem

  • Nie wolno odłączać akumulatora, gdy samochód jest uruchomiony.
  • Zaciski przewodów akumulatora powinny być prawidłowo podłączone i dokręcone.
  • Jeśli akumulator jest zamocowany przy użyciu obejmy – należy dbać o to, by była ona zawsze dobrze napięta.

 Ważne

W przypadku wymiany akumulatora należy zastosować akumulator takie samego rozmiaru, typu i o takim samym prądzie zimnego rozruchu co akumulator oryginalny (patrz naklejka na akumulatorze). Volvo zaleca przeprowadzanie wymiany akumulatora w autoryzowanej stacji obsługi Volvo.

 Ostrzeżenie

Jeśli akumulator 12 V został odłączony, konieczne jest zresetowanie funkcji automatycznego otwierania i zamykania, aby działała prawidłowo. Aby zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem mogło działać, konieczne jest zresetowanie układu.

 Ostrzeżenie

  • We wnętrzu akumulatora znajduje się wysoce podatna na eksplozję mieszanina wodoru i tlenu. Do spowodowania eksplozji akumulatora wystarczy jedna iskra, która może powstać w wyniku nieprawidłowego podłączenia przewodu pomocniczego.
  • Akumulator mieści kwas siarkowy, który może spowodować poważne oparzenia.
  • Jeżeli kwas dostanie się do oczu, na skórę lub ubranie, należy zmyć go dużą ilością wody. W przypadku rozpryśnięcia się kwasu do oczu, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
  • Nie wolno palić tytoniu w pobliżu akumulatora.

Żywotność i pojemność akumulatora 12 V

Na żywotność akumulatora wpływa kilka czynników, w tym liczba cykli rozładowań i warunki klimatyczne. Jeśli samochód nie jest ładowany przez długi czas, stan naładowania akumulatora ulega zmniejszeniu wskutek samorozładowania. Wielokrotne rozładowanie akumulatora negatywnie wpływa na jego żywotność. Akumulator 12 V utrzymywany w stanie pełnego naładowania ma maksymalną żywotność.

Umiejscowienie

P6-XC40BEV-2037-12V battery location

Dane techniczne akumulatora 12 V

Typ akumulatoraH6 AGM
Napięcie (V)12
Prąd zimnego rozruchu1 – CCA2 (A)760
Wymiary, dł.×szer.×wys.277,7×174,4×188,5 mm (10,9×6,9×7,4 cala)
Pojemność (Ah)70
  1. 1 Zgodnie z normą EN.
  2. 2 Cold Cranking Amperes.