Poduszki powietrzne

Samochód jest wyposażony w szereg poduszek powietrznych, których zadaniem jest pomaganie w ochronie kierowcy i pasażerów.

 Uwaga

Reakcja czujników zależy od przebiegu zderzenia oraz od tego czy pasy bezpieczeństwa są zapięte czy nie. Dotyczy to wszystkich pasów bezpieczeństwa.

Możliwe jest zatem, że podczas zderzenia zostanie odpalona tylko jedna poduszka powietrzna (lub nie zostanie odpalona żadna). Czujniki mierzą siłę uderzenia w samochód i reagują odpowiednio bez uruchomienia poduszek powietrznych lub odpalając jedną lub więcej poduszek.

 Ostrzeżenie

Moduł sterujący systemu poduszek powietrznych znajduje się w konsoli środkowej. W przypadku zalania konsoli środkowej wodą lub innym płynem należy odłączyć przewody akumulatora rozruchowego. Nie wolno uruchamiać silnika, ponieważ może to spowodować odpalenie poduszek powietrznych. Odholować samochód. Firma Volvo zaleca, aby samochód przetransportować do autoryzowanej stacji obsługi Volvo.

Odpalone poduszki powietrzne

Jeżeli któraś z poduszek powietrznych zostanie odpalona, zalecane jest następujące postępowanie:
  • Odholować samochód. Firma Volvo zaleca, aby przetransportować go do autoryzowanej stacji obsługi Volvo. Nie wolno jechać z odpalonymi poduszkami powietrznymi.
  • Firma Volvo zaleca, aby wymianę elementów związanych z bezpieczeństwem jazdy zlecać autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
  • W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.

 Ostrzeżenie

Nie wolno prowadzić samochodu z odpalonymi poduszkami powietrznymi. Mogą one utrudnić kierowanie samochodem. Może także dojść do uszkodzenia innych układów bezpieczeństwa. Dym i pył powstający przy odpaleniu poduszek powietrznych mogą powodować podrażnienie/uszkodzenie skóry i oczu w przypadku silnej ekspozycji na ich działanie. Podrażnione miejsce należy przemyć zimną wodą. Szybki ruch poduszki powietrznej podczas odpalenia może spowodować oparzenia w wyniku tarcia tkaniny poduszki o skórę.