Profile użytkowników

Wiele ustawień definiowanych w samochodzie można zapisać w osobistym profilu użytkownika.

Profil Właściciel jest zainstalowany fabrycznie i jest on aktywny w chwili pierwszego użycia samochodu albo po przywróceniu ustawień fabrycznych.

Profil Właściciel ma uprawnienia administracyjne i nie można go usunąć.

Pociągnąć w dół widok powiadomień, aby uzyskać dostęp do profili użytkownika.

W polu stanu wyświetlany jest symbol iCup-2037-Driver profile symbol wraz z inicjałami aktywnego profilu. Po przejściu systemu w tryb wylogowany w polu stanu nie są pokazywane żadne symbole/inicjały.

Automatyczny wybór profilu

Własny kluczyk można powiązać z profilem. Profil ten, wraz z jego wszystkimi ustawieniami, będzie następnie wybierany automatycznie za każdym razem, gdy dany kluczyk zostanie zidentyfikowany przy odblokowaniu lub otwarciu drzwi kierowcy.

Jeśli kluczyk nie jest powiązany z konkretnym profilem, zostanie aktywowany ostatnio używany profil.

Ogólne informacje o ustawieniach

Zmiany ustawień samochodu są zapisywane na różne sposoby, zależnie od kategorii, do której należą poszczególne ustawienia. Mogą to być ustawienia osobiste, globalne albo dostosowane do cyklu jazdy.

Ustawienia indywidualne

Ustawienia osobiste są zapisywane w aktywnym profilu.

Są dwa rodzaje ustawień osobistych:
  • Ustawienia funkcji samochodu – ustawienia związane z układami wspomagającymi kierowcę, klimatyzacją po stronie kierowcy, fotelem kierowcy, lusterkami zewnętrznymi oraz oświetleniem wnętrza i zewnętrznym. Ustawienia te zachowują swoje wartości, gdy zostanie dodany profil albo nastąpi wylogowanie z aktywnego profilu.
  • Ustawienia audio i multimediów – ustawienia związane z systemami nawigacji, audio i multimediów, aplikacjami oraz powiązanymi kontami. Ustawienia te wracają do wartości domyślnych, gdy zostanie dodany profil albo nastąpi wylogowanie z aktywnego profilu.

Ustawienia globalne

Ustawienia globalne nie zostają zmienione po przełączaniu na inny profil. Pozostają takie same, niezależnie od aktywnego profilu. Przykłady ustawień globalnych obejmują sterowanie klimatyzacją po stronie pasażera, funkcję pamięci fotela pasażera oraz ustawienia niektórych układów.

Domyślne ustawienia cyklu jazdy

Szereg ustawień powraca do swoich wartości domyślnych1 po zakończeniu cyklu jazdy.

Wartości tych ustawień można zmieniać podczas jazdy. Po zakończeniu jazdy zostaje przywrócona wartość domyślna. Po rozpoczęciu następnego cyklu jazdy, dane ustawienie będzie mieć ponownie swoją wartość domyślną.

  1. 1 Ustawienia domyślne mogą się różnić zależnie od rynku.