Aktywacja i dezaktywacja automatycznego włączenia podgrzewania kierownicy*

Kierownicę można podgrzać w celu poprawy komfortu podróżowania dla kierowcy przy zimnej pogodzie.

Istnieje możliwość nastawienia, czy automatyczne włączanie podgrzewania kierownicy, gdy kierowca jest w samochodzie, ma być aktywne czy nieaktywne.1 Gdy automatyczne włączanie jest aktywne, elektryczne podgrzewanie będzie się włączać przy temperaturze otoczenia 10°C (50°F) lub niższej.

Otworzyć widok klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym, naciskając przycisk regulacji temperatury pośrodku u dołu wyświetlacza centralnego.
Wcisnąć iCup-2037-Icon three dots horizontal
Wybrać żądane ustawienie opcji Automatyczne podgrzewanie kierownicy, aby aktywować lub dezaktywować automatyczne włączenie podgrzewania kierownicy.
  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.
  2. 1 Tryb użytkowy komfortowy