Potwierdzenie zablokowania

Zablokowanie i odblokowanie zamków samochodu może być sygnalizowane na różne sposoby. Sposób potwierdzania przez samochód zablokowania i odblokowania zamków można wybrać w ustawieniach sygnalizacji zamków i lusterek zewnętrznych.

Sygnalizacja zewnętrzna

Zablokowanie zamków
  • Zablokowanie zamków jest sygnalizowane mignięciem świateł awaryjnych oraz złożeniem lusterek zewnętrznych1.
Odblokowanie drzwi
  • Odblokowanie zamków jest sygnalizowane dwukrotnym mignięciem świateł awaryjnych oraz rozłożeniem lusterek zewnętrznych1.

Sygnalizacja zablokowania zamków samochodu działa pod warunkiem, że wszystkie drzwi, drzwi bagażnika i pokrywa silnika są zamknięte. W przypadku blokowania zamków, gdy zamknięte są tylko drzwi kierowcy2, samochód zostanie zablokowany, ale sygnalizacja zablokowania za pomocą świateł awaryjnych włączy się dopiero po zamknięciu wszystkich drzwi, drzwi bagażnika i pokrywy silnika.

Lampka kontrolna centralnego zamka i autoalarmu na tablicy rozdzielczej

PX-2222-Alarm indicator
Lampka kontrolna zamków i alarmu znajduje się pośrodku tablicy rozdzielczej, blisko szyby przedniej.
Lampka kontrolna centralnego zamka i autoalarmu na tablicy rozdzielczej pokazuje status układu centralnego zamka:
  • Zablokowanie zamków jest potwierdzane długim mignięciem.
  • Gdy samochód jest zablokowany, lampka emituje krótkie błyski.
  • Szybkie mignięcia po rozbrojeniu autoalarmu* wskazują, że został uruchomiony alarm.

Sygnalizacja w przyciskach blokowania drzwi

Wewnątrz samochodu znajdują się przyciski blokowania z symbolem i lampką kontrolną zamka.

PX-2222-Lock symbol

Wszystkie drzwi są zablokowane, gdy lampki kontrolne drzwi przednich świecą się. Lampki gasną po otwarciu dowolnych drzwi samochodu.

Lampki kontrolne drzwi tylnych* gasną, gdy któreś z drzwi tylnych zostaną odblokowane.

Inne rodzaje sygnalizacji

Zależnie od ustawień samochodu, funkcje takie jak oświetlenie dojścia do samochodu i oświetlenie asekuracyjne, a także automatyczne składanie i rozkładanie lusterek zewnętrznych, mogą sygnalizować zablokowanie i odblokowanie zamków.

  1. 1 Tylko samochody ze składanymi elektrycznymi zewnętrznymi lusterkami wstecznymi.
  2. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.
  3. 2 Niemożliwe w przypadku funkcji bezkluczykowego blokowania zamków *.