Przebicie opony

Włączyć światła awaryjne, jeśli dojdzie do przebicia opony samochodu w ruchliwym miejscu.

Pamiętać o bezpieczeństwie. Jeśli to możliwe, przestawić samochód w miejsce niezagrożone przez inne pojazdy. W razie potrzeby wezwać pomoc drogową.

Jeśli to możliwe, wysiąść z samochodu od strony po której ruch drogowy jest mniejszy.

Założyć kamizelkę odblaskową, a następnie ustawić trójkąt ostrzegawczy, by ostrzegać innych użytkowników drogi z odpowiednim wyprzedzeniem.

Postępowanie w razie przebicia opony

Samochód jest wyposażony albo w zestaw naprawczy do ogumienia pozwalający przeprowadzić tymczasową naprawę opony albo w koło zapasowe*, patrz odpowiednia część instrukcji obsługi.

  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.