Włączanie i wyłączanie autoalarmu*

Autoalarm zostaje włączony w chwili zablokowania zamków samochodu i wyłączony w chwili ich odblokowania. Można także wyłączyć alarm bez działającego kluczyka.

Włączanie i wyłączanie autoalarmu

Autoalarm zostaje włączony w chwili zablokowania zamków samochodu i wyłączony w chwili ich odblokowania.

 Uwaga

Nie można zablokować samochodu bez włączenia autoalarmu. Jeśli samochód jest zaparkowany na przykład na promie, należy korzystać z funkcji obniżonego poziomu autoalarmu.

Wyłączanie autoalarmu bez działającego kluczyka

Odblokowanie samochodu i rozbrojenie autoalarmu jest możliwe również, gdy nie działa kluczyk, na przykład po wyczerpaniu się jego baterii.

Otworzyć drzwi kierowcy za pomocą wyjmowanego kluczyka mechanicznego.
Zostaje uruchomiony alarm.
P6-1746-XC40- Backup start place in tunnel console

Umieścić kluczyk na symbolu kluczyka w czytniku pomocniczym w schowku w konsoli między fotelami.

Nacisnąć pedał hamulca i wybrać bieg.

Alarm zostaje wyłączony.

 Uwaga

Gdy kluczyk ma być odczytywany przez czytnik pomocniczy, należy upewnić się, że obszar ten jest odseparowany od innych kluczyków samochodu, metalowych przedmiotów i urządzeń elektronicznych (np. telefonów komórkowych, tabletów, laptopów i ładowarek). Mogą one zakłócać działanie funkcji kluczyka.

Wyłączanie alarmu w razie jego zadziałania

Uruchomiony alarm można wyłączyć, naciskając przycisk odblokowania zamków na kluczyku albo uruchamiając samochód, pod warunkiem, że prawidłowy kluczyk znajduje się na symbolu kluczyka w czytniku pomocniczym w schowku w konsoli między fotelami.

Nacisnąć przycisk odblokowania na kluczyku albo nacisnąć pedał hamulca i wybrać bieg.

  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.