Stabilizacja samochodu podczas holowania przyczepy*

Zadaniem funkcji stabilizacji samochodu podczas holowania przyczepy (TSA1), która wchodzi w skład układu stabilizacji toru jazdy ESC2, jest tłumienie ruchów oscylacyjnych (tzw. wężykowania), jakie mogą pojawiać się podczas holowania przyczepy. Funkcja ta jest dostępna wraz z instalacją haka holowniczego, więcej informacji można uzyskać u dealera Volvo.

Przyczyny wężykowania

Przy holowaniu przyczepy mogą pojawić się niebezpieczne ruchy oscylacyjne. Ruchy oscylacyjne występują najczęściej przy dużych prędkościach. Jednak ryzyko ich wystąpienia istnieje również przy mniejszych prędkościach, gdy przyczepa jest przeciążona lub ładunek na niej jest nieprawidłowo rozłożony – np. zbyt daleko przesunięty do tyłu.

Do czynników wywołujących ruchy oscylacyjne należą na przykład:

  • Gwałtowny podmuch bocznego wiatru.
  • Wjechanie na nierówny odcinek drogi bądź w wyrwę w nawierzchni.
  • Gwałtowne ruchy kierownicą.

Gdy ruchy oscylacyjne się pojawią, ich wytłumienie może okazać się trudne lub wręcz niemożliwe. W efekcie kierującemu trudno będzie zapanować nad samochodem z przyczepą i może dojść do wjechania na sąsiedni pas ruchu lub zjechania z jezdni.

Funkcja stabilizacji samochodu podczas holowania przyczepy

Funkcja stabilizacji samochodu podczas holowania przyczepy w sposób ciągły monitoruje ruchy samochodu, w szczególności zaś ruchy boczne. W razie pojawienia się pierwszych oznak wężykowania, uruchamiane są indywidualnie hamulce przednich kół w celu ustabilizowania samochodu i przyczepy. Najczęściej jest to wystarczające, aby kierowca odzyskał panowanie nad pojazdem.

Jeżeli pierwsza interwencja funkcji stabilizacji samochodu podczas holowania przyczepy nie skoryguje wężykowania, uruchamiane są hamulce wszystkich kół oraz zmniejszana jest trakcja samochodu. Gdy oscylacje zostaną stopniowo opanowane i samochód z przyczepą odzyskają stabilność, układ przerywa regulację, a kierowca przejmuje pełną kontrolę nad samochodem.

Układ stabilizacji samochodu podczas holowania przyczepy może nie zainterweniować, gdy w reakcji na wężykowanie kierowca zacznie wykonywać gwałtowne ruchy kierownicą, ponieważ w takim przypadku układ nie będzie w stanie rozpoznać, czy oscylacje samochodu i przyczepy są wynikiem niestabilności, czy są zamierzone.

Px-2037-iCup-Electronic Stability Control symbol

Podczas działania układu stabilizacji samochodu podczas holowania przyczepy (TSA) na wyświetlaczu kierowcy miga symbol układu ESC.

 Uwaga

Zamontowanie haka holowniczego w serwisie wymaga aktualizacji oprogramowania samochodu, należy w tym celu skontaktować się z dealerem Volvo.
  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.
  2. 1 Trailer Stability Assist
  3. 2 Electronic Stability Control