Alarm*

Alarm emituje dźwiękowe i wizualne ostrzeżenie, jeśli ktoś dostanie się do wnętrza samochodu bez prawidłowego kluczyka, podejmie próbę kradzieży koła lub odholowania samochodu, albo będzie manipulować przy akumulatorze lub syrenie alarmowej.

Lampka kontrolna alarmu

PX-2222-Alarm indicator
Lampka kontrolna zamków i alarmu znajduje się pośrodku tablicy rozdzielczej, blisko szyby przedniej.

Status autoalarmu jest sygnalizowany przez czerwoną lampkę kontrolną:

 • Nie świeci się – autoalarm nie jest uzbrojony.
 • Błyska raz na dwie sekundy – autoalarm jest uzbrojony.
 • Po rozbrojeniu alarmu błyska szybko maksymalnie przez 30 sekund lub do momentu wybrania położenia I wyłącznika zapłonu – alarm był uruchomiony.
Uzbrojony autoalarm zostaje uruchomiony w następujących sytuacjach:
 • otwarcie drzwi bocznych, pokrywy silnika lub drzwi bagażnika1
 • wykrycie ruchu w kabinie samochodu (gdy jest zainstalowany czujnik ruchu*)
 • próba podniesienia lub odholowania samochodu (gdy jest zainstalowany czujnik przechyłu*)
 • odłączenie akumulatora
 • odłączenie syreny.

Sygnały autoalarmu

Uruchomienie alarmu jest sygnalizowane w następujący sposób:
 • Syrena włącza się na 30 sekund lub do momentu wyłączenia alarmu.
 • Przez 5 minut lub do czasu wyłączenia alarmu migają światła awaryjne.

Jeśli przyczyna uruchomienia alarmu nie zostanie usunięta, cykl alarmowania zostaje powtórzony maks. 10 razy1.

Czujniki ruchu i przechyłu*

Czujnik ruchu autoalarmu reaguje na ruch wewnątrz samochodu2, a czujnik przechyłu reaguje na zmianę nachylenia samochodu. Obniżony poziom autoalarmu można aktywować, by nie dochodziło do uruchamiania alarmu z powodu ruchu, gdy samochód jest przewożony na przykład promem.

Aby uniknąć niezamierzonego uruchomienia alarmu:
 • Wysiadając z samochodu, zamknąć wszystkie szyby.
 • Zamknąć panoramiczne okno dachowe.
 • Jeśli używana jest klimatyzacja – ustawić przepływ powietrza w taki sposób, by nie był skierowany ku górze kabiny pasażerskiej.

Można także obniżyć poziom autoalarmu na wyświetlaczu centralnym.

Symbole i komunikaty

SymbolKomunikatDziałanie
P6-20w37-DIM-KeyNotFound
Awaria układu alarmowego Konieczny serwisSkontaktować się ze stacją obsługi – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.

 Uwaga

Nie wolno podejmować samodzielnych prób naprawy lub modyfikacji autoalarmu. Każda tego rodzaju próba może mieć wpływ na warunki ubezpieczenia i działanie autoalarmu.
 1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.
 2. 1 Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
 3. 2 Przepływ powietrza z układu klimatyzacji może zostać zarejestrowany jako ruch.