Foteliki dziecięce

Gdy samochodem podróżują dzieci, należy zawsze używać odpowiednich fotelików dziecięcych.

Dzieci powinny siedzieć wygodnie i bezpiecznie. Fotelik dziecięcy musi być poprawnie umiejscowiony, zamocowany i użytkowany.

Informacje dotyczące właściwego montażu znajdują się w instrukcji montażowej.

 Uwaga

W przypadku korzystania z wyposażenia zabezpieczającego dla dzieci należy przeczytać dołączoną do niego instrukcję instalacji.

W przypadku pytań dotyczących sposobu montowania wyposażenia zabezpieczającego dla dzieci należy skontaktować się z jego producentem, aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje.

 Uwaga

Nigdy nie wolno pozostawiać nieprzymocowanego fotelika dziecięcego w samochodzie. Fotelik dziecięcy należy zawsze zabezpieczyć zgodnie z jego instrukcją, nawet gdy nie jest używany.

 Uwaga

Zachować ostrożność przy montowaniu fotelika dziecięcego, aby jego ostre krawędzie albo wystające części nie zadrapały wnętrza samochodu.

Zamontowanie i użytkowanie fotelika dziecięcego przez długi czas może spowodować zużywanie się elementów samochodu. Volvo zaleca używanie akcesoryjnej osłony przed zabrudzeniem butami do zabezpieczenia elementów samochodu.

 Uwaga

W przypadku korzystania z fotelika dziecięcego, na którym dziecko jest przypięte zintegrowanym pasem bezpieczeństwa samochodu, należy zapoznać się z zamieszczonymi w instrukcji obsługi zaleceniami dotyczącymi pasów bezpieczeństwa.