Zmiana właściciela, gdy z samochodem jest powiązana aplikacja Volvo Cars*

W razie zmiany właściciela trzeba wykonać kilka czynności w celu odłączenia poprzedniego właściciela i umożliwienia nowemu właścicielowi połączenia aplikacji Volvo Cars z samochodem.

Sprzedaż samochodu

Poprzedni właściciel musi usunąć powiązanie między samochodem a aplikacją Volvo Cars. Po usunięciu właściciela ma miejsce automatyczne przywrócenie ustawień fabrycznych samochodu, w wyniku czego zostają usunięte profile, dane użytkownika, powiązane kluczyki, ustawienia osobiste itp.

Zakup samochodu

Nowy właściciel musi powiązać aplikację Volvo Cars z samochodem.

Zmiana właściciela w przypadku zmiany kraju

Gdy samochód jest kupowany i importowany do innego kraju, wymagane jest wykonanie dodatkowych czynności. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z dealerem.

  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.