Zablokowanie i odblokowanie zamków bez użycia kluczyka*

Dzięki funkcji bezkluczykowego zablokowania i odblokowania zamków wystarczy dotknąć czułą na dotyk powierzchnię na klamce drzwi, aby zablokować lub odblokować samochód. W pobliżu samochodu musi znajdować się kluczyk.

 Uwaga

Jeden z należących do samochodu kluczyków musi znajdować się w obszarze zasięgu, aby funkcja blokowania i odblokowywania zamków mogła działać.
P5-1519-Door handle with Touch-sensitive areas
  1. P5-Icon red circle 1Czułe na dotyk wgłębienie do zablokowania
  2. P5-Icon red circle 2Czułe na dotyk wgłębienie do odblokowania

 Uwaga

Trzeba pamiętać, że system może zostać aktywowany w związku z myciem samochodu, jeśli kluczyk znajduje się w zasięgu.

Zablokowanie zamków bez użycia kluczyka

Bezkluczykowe zablokowanie zamków można aktywować, dotykając klamki samochodu, gdy jest on całkowicie zamknięty.

Gdy drzwi bagażnika są otwarte, zablokowanie zamków można również aktywować za pomocą klamek drzwi bocznych. W takim przypadku zamek drzwi bagażnika zostanie zablokowany po ich zamknięciu.

Dotknąć zaznaczonej powierzchni na zewnątrz klamki drzwi po ich zamknięciu.

Zamki samochodu można także zablokować za pomocą systemu dostępu bezkluczykowego, naciskając przycisk P5-1507 Power Operated Tailgate - close and lock button na dolnej krawędzi drzwi bagażnika, a następnie zamykając je.

Wskaźnik centralnego zamka na tablicy rozdzielczej zacznie migać, potwierdzając zablokowanie zamków samochodu.

Zamykanie szyb za pomocą funkcji bezkluczykowego blokowania zamków

Aby jednocześnie zamknąć wszystkie szyby boczne i panoramiczne okno dachowe*, należy przytrzymać palec na czułym na dotyk wgłębieniu na zewnątrz klamki drzwi, aż nastąpi ich zamknięcie.

Blokowanie zamków przy otwartych drzwiach bagażnika

Jeżeli zamki samochodu zostały zablokowane, a drzwi bagażnika są nadal otwarte, to przed ich zamknięciem należy upewnić się, że kluczyk nie pozostał w przestrzeni bagażowej.

 Uwaga

Jeśli kluczyk zostanie wykryty wewnątrz samochodu, drzwi bagażnika nie zostaną zablokowane po zamknięciu.

Odblokowanie zamków bez użycia kluczyka

Chwycić klamkę drzwi lub lekko nacisnąć osłonięty gumową nakładką przycisk pod zewnętrzną klamką drzwi bagażnika, aby odblokować samochód.

Wskaźnik centralnego zamka na tablicy rozdzielczej przestanie migać, sygnalizując odblokowanie zamków samochodu.

Automatyczny powrót do stanu zablokowania

Jeśli samochód nie zostanie otwarty w ciągu 2 minut od odblokowania zamków, zostaną one automatycznie ponownie zablokowane. Zmniejsza to ryzyko przypadkowego pozostawienia otwartego samochodu.

  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.