Intelligent Speed Assist (ISA)

Funkcja Intelligent Speed Assist pomaga kierowcy utrzymać prędkość poniżej obowiązującego ograniczenia za pomocą różnych ostrzeżeń i opcji ograniczenia napędu pojazdu.

Funkcja ta nie jest dostępna w samochodach z silnikiem wysokoprężnym.

Zapoznaj się z funkcją Intelligent Speed Assist

Gdy prędkość pojazdu przekracza dozwoloną prędkość wyświetlaną przez system informacji o znakach drogowych, funkcja ISA ostrzega kierowcę dźwiękiem ostrzegawczym, a ikona wyświetlająca ograniczenie prędkości zaczyna migać. Kierowca może aktywować i dezaktywować ostrzeżenie dźwiękowe za pomocą lewego przycisku na kierownicy. Ostrzeżenie akustyczne rozpoczyna się kilka sekund po tym, jak ikona ograniczenia prędkości zaczyna migać i zależy od tego, jak szybko jedzie kierowca. Czas trwania i powtarzanie dźwięku ostrzegawczego zależy od zachowania kierowcy podczas jazdy i może zostać przerwane, jeśli kierowca zamierza zwolnić.

VCC-23w46-ISAl symbol small

Adaptacyjna reakcja pedału

Ostrzeżenie akustyczne funkcji Intelligent Speed Assist może zostać zastąpione przez adaptacyjną reakcję pedału, która pomaga kierowcy utrzymać prędkość poniżej obowiązującego ograniczenia poprzez ograniczenie napędu pojazdu. Mocniejsze naciśnięcie pedału przyspieszenia tymczasowo dezaktywuje tę funkcję.

Funkcja jest aktywowana na wyświetlaczu centralnym
Wcisnąć iCup-2037-Settings symbol
Wybrać opcję Wsparcie kierowcy>Inteligentny asystent prędkości
Włączanie funkcji Adaptive Pedal Response

 Uwaga

Gdy używana jest funkcja Pilot Assist lub Adaptive Cruise Control, ostrzeżenia dźwiękowego nie można zastąpić adaptacyjną reakcją pedału.

 Uwaga

Samochód został zaprojektowany, tak aby spełniał wymogi rozporządzenia UE w sprawie inteligentnego asystenta prędkości. Celem rozporządzenia jest zwiększenie bezpieczeństwa jazdy dzięki funkcjom, które zachęcają kierowców do nieprzekraczania dozwolonej prędkości.