Informacje o serwisie i gwarancji

Książka „Program obsługi i rejestr przeglądów” zawiera informacje o warunkach gwarancji samochodu oraz dokumentację przeglądów. Książka ta jest dołączana w wersji drukowanej do wszystkich nowych samochodów, ale jest też dostępna w wersji cyfrowej na wyświetlaczu centralnym samochodu.

Cyfrowe informacje o serwisie i gwarancji

Duża część treści jest dostępna w wersji cyfrowej na wyświetlaczu centralnym samochodu. Otworzyć aplikację Instrukcja obsługi i wybrać pozycję Serwis i gwarancja, aby uzyskać dostęp do zawartych ram informacji.

Cyfrowe informacje o serwisie i gwarancji mogą podlegać aktualizacjom mającym na celu poprawę ich czytelności lub dodanie ważnych informacji. Aktualizacje takie nie wpływają na pierwotne warunki, które obowiązywały w chwili dostarczenia samochodu. Jeśli cyfrowa i drukowana wersja informacji o serwisie i gwarancji samochodu zawierają sprzeczne informacje, pierwszeństwo mają informacje drukowane.

Cyfrowe informacje o serwisie i gwarancji są dostępne w wybranych językach odpowiednio do pierwotnego rynku, na który przeznaczony był samochód. Jeśli język systemu na wyświetlaczu centralnym samochodu zostanie zmieniony, a informacje o serwisie i gwarancji dla danego rynku nie są dostępne w wybranym języku, treść zostanie wyświetlona w języku angielskim.

Dokumentacja przeglądów

Dokumentacja przeglądów jest dostępna przede wszystkim w drukowanej książce „Program obsługi i rejestr przeglądów”. Ważne jest przechowywanie pełnej dokumentacji potwierdzającej historię przeglądów samochodu.

Powiązane dokumenty