Hamulec zasadniczy

Hamulec zasadniczy jest częścią układu hamulcowego.

Układ hamulcowy w tym samochodzie jest dwuobwodowy. W razie uszkodzenia obwodu hamulcowego pedał hamulca może zacząć działać przy głębszym wciśnięciu. Do uzyskania normalnej siły hamowania potrzebny jest wówczas silniejszy nacisk na pedał.

Gdy samochód nie jest włączony, zahamowanie samochodu przy użyciu hamulca zasadniczego wymaga większej siły nacisku na pedał.

Układ zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu (ABS)

Samochód jest wyposażony w układ ABS1, który zapobiega blokowaniu się kół przy hamowaniu i pozwala utrzymać panowanie nad torem jazdy.

Po włączeniu samochodu zostaje przeprowadzony krótki test układu ABS. Dodatkowy automatyczny test układu może mieć miejsce podczas jazdy z niską prędkością.

Symbole na wyświetlaczu kierowcy

SymbolDziałanie
P5P6-2037-iCup-Brake warning symbol
W układzie hamulcowym wystąpiła awaria. Przeczytać komunikat na wyświetlaczu kierowcy i skontaktować się ze stacją obsługi. Firma Volvo zaleca, aby skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
P5P6-2037-iCup-Brake control symbol
Wystąpiła awaria czujnika pedału.
P5P6-2037-iCup-ABS warning symbol

Ciągłe światło przez 2 sekundy przy uruchamianiu samochodu: Automatyczna kontrola działania.

Ciągłe światło przez dłużej niż 2 sekundy: Usterka w układzie ABS. Podstawowy układ hamulcowy funkcjonuje prawidłowo, jednak bez funkcji zapobiegania blokowaniu kół przy hamowaniu.

P5P6-2037-iCup-Brake pedal symbol

W razie pojawienia się komunikatu: Zmiana charakterystyki pedału hamulca Konieczny serwis

W celu zahamowania samochodu pedał hamulca trzeba wcisnąć poza normalną pozycję hamowania, stosując silniejszy nacisk.

 Ostrzeżenie

Jeśli obie lampki ostrzegawcze awarii hamulców oraz awarii ABS zapalą się jednocześnie, w układzie hamulcowym wystąpiła usterka.

  • Jeśli w takiej sytuacji poziom płynu hamulcowego w zbiorniku wyrównawczym jest prawidłowy, należy pojechać z zachowaniem ostrożności do najbliższej stacji obsługi i zlecić sprawdzenie układu hamulcowego – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
  • Jeśli poziom płynu hamulcowego znajduje się poniżej oznaczenia MIN na zbiorniku wyrównawczym, nie wolno kontynuować jazdy, dopóki płyn hamulcowy nie zostanie uzupełniony. Przyczyna utraty płynu hamulcowego musi zostać zbadana.
  1. 1 Anti-lock Braking System