Regulacja zagłówków na tylnym siedzeniu

Ustawić zagłówek środkowego siedzenia odpowiednio do wzrostu pasażera. Złożyć zagłówki na siedzeniach zewnętrznych* w celu poprawy widoczności do tyłu.

Regulacja zagłówka środkowego siedzenia

P5-1507- Fold up headrest

Zagłówek środkowego siedzenia trzeba ustawić zgodnie ze wzrostem pasażera, tak aby zabezpieczał cały tył jego głowy, o ile to możliwe. W razie potrzeby zagłówek można wysunąć do góry ręcznie na odpowiednią wysokość.

P6-1817-XC40-Rear seat-Adjust headrest center

W celu opuszczenia zagłówka należy wcisnąć przycisk (patrz ilustracja) i nacisnąć zagłówek lekko do dołu.

 Ostrzeżenie

Zagłówek środkowego siedzenia musi znajdować się w swoim dolnym położeniu, gdy siedzenie nie jest używane. Gdy środkowe siedzenie jest używane, zagłówek należy ustawić prawidłowo do wzrostu pasażera, tak aby w miarę możliwości zakrywał cały tył głowy.

Składanie skrajnych zagłówków na tylnym siedzeniu za pomocą wyświetlacza centralnego*

Skrajne zagłówki można opuścić przy użyciu wyświetlacza centralnego. Opuszczenie zagłówka jest możliwe, gdy samochód jest w trybie użytkowym pasywnym.

P6-2037-XC40BEV-Adjust headrest in backseat
Nacisnąć iCup-2037-Settings symbol na wyświetlaczu centralnym.
Nacisnąć opcję Sterowanie.
Wybrać żądane ustawienie w pozycji Składanie zagłówków.

Odchylić zagłówek ręcznie do pozycji, w której rozlegnie się odgłos mechanizmu blokującego.

 Ostrzeżenie

Nie wolno obniżać skrajnych zagłówków, jeśli skrajne tylne siedzenia są zajęte przez pasażerów.

 Ostrzeżenie

Po rozłożeniu zagłówka trzeba go ustawić w położeniu zablokowanym.
  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.