Zarządzanie profilami użytkownika

Istnieje możliwość przełączenia profilu, nawet jeśli używany aktualnie kluczyk jest powiązany z innym profilem.

Tworzenie profilu

Pociągnąć w dół widok powiadomień, aby uzyskać dostęp do profili użytkownika.
Nacisnąć aktywny profil.
Wybrać opcję Nowy profil.
Profil został utworzony.
Profil ten jest ustawiony jako profil aktywny.

W skonfigurowaniu nowego profilu pomaga interaktywny proces. Można tam wybrać powiązanie telefonu z samochodem albo powiązanie z profilem różnych kont, na przykład Volvo ID. Można także pominąć niektóre kroki i wykonać je później.

Można utworzyć maksymalnie sześć różnych profili.

Wybieranie profilu

Pociągnąć w dół widok powiadomień, aby uzyskać dostęp do profili użytkownika.
Nacisnąć aktywny profil.
Zostają wyświetlone profile możliwe do wybrania.
Wybrać żądany profil.
Profil zostaje wybrany i system wczytuje ustawienia wybranego profilu.

 Uwaga

Aby anulować zmianę położenia fotela przy zmianie profilu, nacisnąć dowolny z przycisków przy siedzisku przedniego fotela.

Wylogowanie z profilu

Pociągnąć w dół widok powiadomień, aby uzyskać dostęp do profili użytkownika.
Wybrać opcję Wyloguj.
Następuje wylogowanie z profilu i nie można już uzyskać dostępu do kont powiązanych z tym profilem.
System zostaje przestawiony w tryb wylogowany i zmienione ustawienia nie zostają zapisane w profilu.

 Uwaga

Utworzenie, wybranie i wylogowanie się z profilu użytkownika jest możliwe tylko wtedy, gdy samochód stoi w miejscu.