Zaczepy do umocowania bagażu

Zaczepów do umocowania bagażu należy używać do mocowania taśm przytrzymujących przedmioty przewożone w przestrzeni bagażowej.
P6-2222-XC40+XC40BEV-Load retaining eyelets

 Ostrzeżenie

Twarde, ostre i ciężkie leżące luźno lub wystające przedmioty mogą spowodować obrażenia ciała przy gwałtownym hamowaniu.

Duże i ciężkie przedmioty należy zawsze zabezpieczyć pasami bezpieczeństwa lub taśmami do mocowania bagażu.