Funkcja blokowania zamków w aplikacji Volvo Cars*

Aplikacja Volvo Cars pokazuje aktualny status zamków i umożliwia zdalne zablokowanie i odblokowanie zamków w samochodzie.

Funkcja blokowania znajduje się na karcie Px-2037-VOC app icon Home.

 Uwaga

Jeśli pokazywany jest nieprawidłowy status zamków, należy otworzyć funkcję zamków na karcie Px-2037-VOC app icon Home i poczekać 15-20 sekund.
  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.

Powiązane dokumenty