Care Key – kluczyk z limitem prędkości

Kluczyk Care Key pozwala właścicielowi samochodu ograniczyć maksymalną prędkość pojazdu. Ograniczenie prędkości ma na celu wymuszenie bezpiecznej jazdy samochodem, na przykład gdy został komuś wypożyczony.
P5P6-20w17-Care Key

Funkcje przycisków kluczyka Care Key są takie same jak dla kluczyka standardowego. Jeśli nie został nastawiony limit prędkości, samochód i kluczyk działają normalnie. Kluczyk Care Key, podobnie jak pozostałe kluczyki, można powiązać z profilem użytkownika w celu zapisania osobistych ustawień samochodu.

Limit prędkości można nastawić, korzystając z profilu użytkownika z uprawnieniami administratora. Limit prędkości zostaje aktywowany, gdy samochód zostanie odblokowany przy użyciu kluczyka Care Key albo gdy zostaną otwarte drzwi kierowcy i samochód wykryje kluczyk Care Key po stronie kierowcy.

Opcja nastawienia limitu prędkości podczas korzystania z określonego kluczyka ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa, gdy samochód zostaje udostępniony na przykład młodemu lub niedoświadczonemu kierowcy, parkingowemu albo warsztatowi.