Kończenie ładowania samochodu elektrycznego

Ładowanie można zakończyć w dowolnym momencie, naciskając przycisk obok gniazda do ładowania albo przycisk na wyświetlaczu centralnym.

Kończenie ładowania (prądem zmiennym)1

Nacisnąć przycisk obok gniazda do ładowania albo przycisk na wyświetlaczu centralnym – zablokowany uchwyt przewodu ładującego zostanie zwolniony/odblokowany.

 Ważne

Przed odłączeniem przewodu ładującego od gniazda ładowania samochodu trzeba zatrzymać ładowanie. Jeśli ładowanie nie zostanie zatrzymane przed odłączeniem przewodu ładującego, może to spowodować uszkodzenie przewodu ładującego albo układu.

2139-BEV-Stop charging- rear inlet and charging gun

Odłączyć przewód ładujący od gniazda do ładowania samochodu i zamknąć klapkę.

Odłączyć przewód ładujący od stacji ładowania albo podłączyć stały przewód ładujący do gniazda do przechowywania przewodu na stacji ładowania.

Przewód ładujący zostaje automatycznie zablokowany

Jeśli przewód ładujący nie zostanie odłączony od gniazda do ładowania, zostanie ponownie zablokowany automatycznie krótko po odblokowaniu w celu uzyskania maksymalnego naładowania. Przewód ładujący można ponownie odłączyć za pomocą przycisku obok gniazda do ładowania albo przycisku na wyświetlaczu centralnym.

Kończenie szybkiego ładowania (prądem stałym)

 Ważne

Nie wolno próbować odłączać przewodu ładującego od samochodu, gdy ładowanie jest w toku. Należy zawsze najpierw przerwać ładowanie, a następnie odłączyć przewód ładujący, gdy blokada gniazda ładowania samochodu zostanie automatycznie zwolniona.

Aby zakończyć szybkie ładowanie, nacisnąć przycisk obok gniazda do ładowania samochodu, przycisk na wyświetlaczu centralnym albo użyć interfejsu użytkownika stacji ładowania.
Ładowanie zostanie zakończone i blokada w gnieździe do ładowania zostanie automatycznie zwolniona. Może to zabrać parę sekund.
Odłączyć przewód ładujący od gniazda do ładowania samochodu i zamknąć klapkę.
Podłączyć przewód ładujący do gniazda do przechowywania przewodu na stacji ładowania albo odwiesić go w wyznaczonym miejscu.

Przerwanie szybkiego ładowania

Jeśli szybkie ładowanie zostanie przerwane, nie zostanie automatycznie wznowione, ponieważ stacja ładowania wymaga ponownego potwierdzenia ładowania za pośrednictwem interfejsu użytkownika. Przewód ładujący nie zostanie automatycznie zablokowany w gnieździe, jeśli szybkie ładowanie zostanie przerwane. Aby wznowić przerwane szybkie ładowania, odłączyć przewód ładujący od gniazda do ładownia samochodu, podłączyć go ponownie i postępować zgodnie z instrukcjami na interfejsie użytkownika stacji ładowania.

W razie problemów z odłączeniem uchwytu ładowania

Jeśli po zakończeniu ładowania przewód ładujący zostanie na pewien czas pozostawiony w gnieździe ładowania, zostanie automatycznie ponownie zablokowany2. Należy wtedy najpierw spróbować ponownie zakończyć ładowanie. Jeśli pomimo tego uchwyt ładowania nie zostanie automatycznie zwolniony, wykonać poniższe czynności:

  • Upewnić się, że kluczyk znajduje się w zasięgu systemu i samochód jest odblokowany.
  • Wyłączyć zasilanie stacji ładowania w bezpieczny sposób. Podczas ładowania ze stacji ładowania skontaktować się z działem obsługi klienta operatora stacji, aby uzyskać pomoc w zakończeniu ładowania.
  • Ostrożnie poruszać uchwytem ładowania.
  • Zablokować i odblokować samochód.
  • Zablokować samochód i poczekać, aż dioda LED przy gnieździe do ładowania samochodu zgaśnie. Może to potrwać do 7 minut. Następnie odblokować samochód.

Jeśli problem się utrzymuje, skontaktować się z dealerem Volvo.

Odłączanie przewodu ładującego przy pomocy awaryjnego uchwytu zwalniającego

Jeśli nie można odłączyć przewodu ładującego od gniazda do ładowania w samochodzie po zakończeniu ładowania i samochód jest wyposażony w awaryjny uchwyt zwalniający, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją albo skontaktować się z dealerem Volvo.

Jeśli samochód nie jest wyposażony w awaryjny uchwyt zwalniający, należy skontaktować się z działem obsługi klienta operatora stacji ładowania albo z dealerem Volvo.

iCup-23w17-BEV-Emergency release handle position
Otworzyć przestrzeń bagażową samochodu i podnieść podłogę bagażnika. Wyjąć zagłębiony panel podłogowy.
Awaryjny uchwyt zwalniający znajduje się po lewej stronie, pod panelem podłogowym.

 Ostrzeżenie

Przed użyciem awaryjnego uchwytu zwalniającego sprawdzić na wyświetlaczu kierowcy, czy ładowanie zostało zakończone. Nie używać mechanicznego awaryjnego uchwytu zwalniającego, jeśli ładowanie jest w toku.
Chwycić za awaryjny uchwyt zwalniający i pociągnąć.
Awaryjny uchwyt zwalniający automatycznie wraca do pierwotnego położenia po rozpoczęciu następnego ładowania.
Odczekać około 5 sekund przed odłączeniem przewodu ładującego od gniazda ładowania samochodu.
Włożyć z powrotem panel podłogowy i opuścić podłogę bagażnika. Zamknąć przestrzeń bagażową samochodu.
  1. 1 Dotyczy ładowania przy użyciu przewodu ładującego typu „mode 3” albo stacji ładowania ze stałym przewodem ładującym.
  2. 2 Dotyczy ładowania prądem zmiennym.