Włączanie i wyłączanie podgrzewania przedniego fotela*

Siedzenia można podgrzać w celu poprawy komfortu podróżowania dla kierowcy i pasażerów przy zimnej pogodzie.
P6-XC40BEV-2037-Climate-Button seat
Nacisnąć przycisk siedzenia po stronie kierowcy lub po stronie pasażera u dołu wyświetlacza centralnego, aby otworzyć funkcję regulacji podgrzewania fotela.
P6-XC40BEV-2037–Climate–Button seat heat
Naciskać przycisk podgrzewania siedzeń raz za razem, aby włączyć/wyłączyć podgrzewanie i przechodzić między kolejnymi poziomami podgrzewania.
Poziom zostaje zmieniony i przycisk pokazuje nastawioną wartość.

 Ostrzeżenie

Funkcji podgrzewania siedzeń nie mogą używać osoby, które mają trudności z odczuwaniem wzrostu temperatury z powodu braku zmysłu czucia lub mają problemy z obsługą elementów sterowania podgrzewanych siedzeń.
  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.