Ważne informacje na temat akcesoriów i wyposażenia dodatkowego

Nieprawidłowe podłączenie lub zamocowanie elementów wyposażenia dodatkowego może zakłócić funkcjonowanie układu elektrycznego w samochodzie.

Firma Volvo usilnie zaleca, aby właściciele samochodów Volvo instalowali wyłącznie oryginalne, zatwierdzone akcesoria Volvo oraz aby instalacja akcesoriów była wykonywana wyłącznie przez odpowiednio wyszkolonych i wykwalifikowanych techników serwisowych firmy Volvo. Niektóre rodzaje wyposażenia dodatkowego mogą działać jedynie po wprowadzeniu odpowiedniego oprogramowania do układu elektrycznego samochodu.

Wyposażenie opisane w instrukcji obsługi nie jest dostępne we wszystkich egzemplarzach pojazdów – mają one różne wyposażenie zależnie od potrzeby ich dostosowania do wymagań lokalnych rynków, a także krajowych lub lokalnych przepisów i rozporządzeń.

Opcje lub akcesoria opisane w niniejszym podręczniku zostały oznaczone gwiazdką. W razie wątpliwości, co stanowi wyposażenie standardowe pojazdu, a co jest wyposażeniem opcjonalnym/dodatkowym, prosimy o kontakt z dealerem Volvo.

  • Oryginalne akcesoria Volvo są testowane w celu zapewnienia optymalnej współpracy z systemami samochodowymi w zakresie sprawności, bezpieczeństwa i kontroli emisji. Ponadto, wyszkolony i wykwalifikowany technik serwisowy firmy Volvo wie, które akcesoria można bezpiecznie zainstalować w samochodzie. Przed zainstalowaniem jakichkolwiek akcesoriów w samochodzie należy zawsze poradzić się wyszkolonego, wykwalifikowanego technika serwisowego firmy Volvo.
  • Akcesoria, które nie są zatwierdzone przez firmę Volvo, mogły nie zostać sprawdzone pod kątem kompatybilności z Twoim modelem samochodu.
  • W razie instalacji akcesoriów, które nie zostały przetestowane przez firmę Volvo, lub skorzystania z usług instalatora nieposiadającego odpowiedniej wiedzy na temat samochodu skuteczność niektórych systemów służących optymalizacji osiągów lub zwiększeniu bezpieczeństwa samochodu może ulec pogorszeniu.
  • Uszkodzenia powstałe w wyniku instalacji akcesoriów w sposób niezatwierdzony lub nieprawidłowy nie są objęte gwarancją udzielaną na nowy samochód. Dodatkowe informacje na temat gwarancji można znaleźć w książce „Program obsługi i rejestr przeglądów”. Firma Volvo nie przyjmuje żadnej odpowiedzialność za wypadki śmiertelne, obrażenia ciała lub koszty będące następstwem instalacji akcesoriów nieoryginalnych.

 Ostrzeżenie

Ostateczną odpowiedzialność za bezpieczne użytkowanie samochodu oraz za przestrzeganie obowiązujących przepisów ponosi zawsze kierowca.

Ważne jest także przeprowadzanie obsługi technicznej i przeglądów samochodu zgodnie z zaleceniami firmy Volvo, instrukcją obsługi i książką „Program obsługi i rejestr przeglądów”.

W przypadku stwierdzenia różnicy między informacją na wyświetlaczu centralnym a informacją zamieszczoną w innych źródłach, zawsze obowiązuje informacja pokazywana na wyświetlaczu centralnym.