Dźwięk, multimedia i Internet

Ustawienia audio

Zaktualizowano 9/30/2021

Ustawienia audio

Jakość odtwarzania dźwięku jest nastawiona fabrycznie, ale można ją także regulować.

Głośność

Głośność reguluje się zwykle za pomocą pokrętła regulacji głośności pod wyświetlaczem centralnym lub prawego zestawu przycisków na kierownicy. Dotyczy to na przykład odtwarzania muzyki, słuchania radia*, prowadzenia rozmów telefonicznych i odsłuchiwania aktywnych komunikatów drogowych.

Podczas regulacji głośności na wyświetlaczu centralnym otwiera się rozwijane menu. Można w nim zmieniać głośność na przykład połączeń przychodzących, powiadomień i odtwarzacza multimedialnego.

Aby otworzyć więcej ustawień audio, należy przejść do ustawień i nacisnąć Dźwięk.

Odtwarzanie dźwięku

System audio jest wstępnie skalibrowany dzięki cyfrowej obróbce sygnału. Proces ten uwzględnia głośniki, wzmacniacze, akustykę w kabinie pasażerskiej, pozycje odsłuchu itp. Dynamiczna kalibracja uwzględnia również położenie pokrętła głośności oraz prędkość samochodu.


Czy to pomogło?