Poznaj swój podręcznik

C40 Recharge
2022

Ładowanie akumulatora wysokiego napięcia

10 Wyniki

Stan ładowania na wyświetlaczu kierowcy w samochodzie

Wyświetlacz kierowcy wskazuje stan naładowania graficznie oraz tekstowo. Informacja jest widoczna tak długo, dopóki działa wyświetlacz kierowcy.

Sygnalizacja stanu ładowania w gnieździe do ładowania samochodu

Dioda LED w gnieździe do ładowania samochodu pokazuje aktualny stan trwającego ładowania. W poniższej tabeli wyjaśniono znaczenie różnych kolorów, którymi może świecić dioda LED.

Informacje ogólne o przewodzie ładującym

Do ładowania na stacji ładowania używać przewodu ładującego typu „mode 3”. Niektóre stacje ładowania mają stały przewód ładujący, którego należy użyć zamiast wspomnianego przewodu.

Wyłącznik ziemnozwarciowy w przewodzie ładującym

Skrzynka sterownicza* przewodu ładującego ma wbudowany wyłącznik ziemnozwarciowy, który zabezpiecza samochód i chroni użytkownika przed porażeniem prądem elektrycznym w przypadku usterki układu.

Stan ładowania w skrzynce sterowniczej przewodu ładującego

Dioda LED w skrzynce sterowniczej przewodu ładującego pokazuje stan trwającego ładowania, a także stan po zakończeniu ładowania* .

Monitorowanie temperatury przewodu ładującego

W celu umożliwienia bezpiecznego ładowania akumulatora samochodu* skrzynka sterownicza przewodu ładującego i wtyczka zostały wyposażone we wbudowane urządzenia monitorujące temperaturę.

Ładowanie samochodu elektrycznego z gniazda sieciowego

Samochód można ładować z gniazda sieciowego, jeśli nie są dostępne inne opcje ładowania.

video

Ładowanie samochodu elektrycznego

Samochód można naładować, korzystając z domowej albo publicznej stacji ładowania.

video

Kończenie ładowania samochodu elektrycznego

Ładowanie można zakończyć w dowolnym momencie, naciskając przycisk obok gniazda do ładowania albo przycisk na wyświetlaczu centralnym.

Czas ładowania

Podane poniżej wartości czasu ładowania są przybliżone i obowiązują wtedy, gdy na ładowanie nie wpływa klimatyzacja ani inne odbiorniki energii. Czas ładowania może także się zmieniać zależnie od wielkości akumulatora. Jeśli czas ładowania wydaje się zbyt długi, należy sprawdzić przyczynę.