Poznaj swój podręcznik

C40 Recharge
2022

Twoje Volvo

10 Wyniki

Wyświetlacze i elementy sterowania w otoczeniu kierowcy w samochodzie z lewostronnym układem kierowniczym

Ilustracje przedstawiają rozmieszczenie wyświetlaczy i elementów sterowania przy miejscu kierowcy.

Wyświetlacze i elementy sterowania w otoczeniu kierowcy w samochodzie z prawostronnym układem kierowniczym

Ilustracje przedstawiają rozmieszczenie wyświetlaczy i elementów sterowania przy miejscu kierowcy.

Podłączanie wyposażenia do gniazda diagnostycznego samochodu

Nieprawidłowe podłączenie oraz instalacja oprogramowania lub narzędzi diagnostycznych może mieć negatywny wpływ na układ elektroniczny samochodu.

Czynniki rozpraszające uwagę kierowcy

Kierowca jest odpowiedzialny za dołożenie wszelkich starań w celu zapewnienia własnego bezpieczeństwa, jak również bezpieczeństwa pasażerów i innych użytkowników dróg. Elementem tej odpowiedzialności jest unikanie czynników rozpraszających uwagę, na przykład wykonywania podczas jazdy czynności, które nie są związane z obsługą samochodu.

video

Wprowadzenie do korzystania z usług Google

Aby rozpocząć korzystanie z usług Google, należy powiązać konto Google z profilem użytkownika.

Zmiana rynku w przypadku importu lub zmiany miejsca pobytu

W przypadku sprowadzania samochodu z zagranicy lub jego wywozu do innego kraju ważne jest zarejestrowanie pojazdu na nowym rynku, na przykład po to, by usługi online mogły działać prawidłowo, a także by samochód był zgodny z lokalnymi wymaganiami i przepisami.

Wyświetlanie numeru identyfikacyjnego samochodu

Każdy samochód ma niepowtarzalny numer identyfikacyjny, VIN* .

Rejestr danych dotyczących eksploatacji samochodu

W ramach działań mających na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa i jakości Volvo, w samochodzie są rejestrowane niektóre dane dotyczące działania, funkcjonalności oraz incydentów.

Instalacja akcesoriów

Usilnie zaleca się, aby właściciele samochodów Volvo instalowali wyłącznie oryginalne, zatwierdzone akcesoria Volvo oraz aby instalacja akcesoriów była wykonywana wyłącznie przez odpowiednio wyszkolonych i wykwalifikowanych techników serwisowych firmy Volvo. Niektóre rodzaje wyposażenia dodatkowego mogą działać jedynie po wprowadzeniu odpowiedniego oprogramowania do układu elektrycznego samochodu.

Ważne informacje na temat akcesoriów i wyposażenia dodatkowego

Nieprawidłowe podłączenie lub zamocowanie elementów wyposażenia dodatkowego może zakłócić funkcjonowanie układu elektrycznego w samochodzie.