Tryby jazdy

Zasięg

Zaktualizowano 6/27/2022

Zasięg

Zasięg samochodu zależy od szeregu czynników. Możliwość uzyskania dalekich zasięgów różni się w zależności od okoliczności i warunków jazdy samochodem.

Certyfikowana wartość zasięgu samochodu nie powinna być interpretowana jako zasięg przewidywany. Wartość certyfikowana, obliczana na podstawie specjalnych cykli testowych, powinna być przede wszystkim wykorzystywana do porównywania różnych samochodów.

Zasięg na wyświetlaczu kierowcy

P5P6-21w11-iCup-Battery meter and range value

W momencie dostawy samochodu z fabryki, albo po przywróceniu ustawień fabrycznych, zasięg jest podawany w oparciu o wartość certyfikowaną. Gdy samochód przejedzie już pewną odległość, zasięg jest obliczany w oparciu o historyczne dane dotyczące stylu jazdy.

Ilość wykorzystywanych danych historycznych zależy od stanu naładowania akumulatora. Dlatego im niższy poziom naładowania akumulatora, tym szybciej zasięg dostosowuje się do zmienionego stylu jazdy. Przybliżony zasięg jest pokazywany na wyświetlaczu kierowcy, gdy wynosi mniej niż 50 km(30 mil).

Czynniki wpływające na zasięg

Oprócz danych historycznych dotyczących podróży, są też inne czynniki wpływające na zasięg. Najdłuższy zasięg uzyskuje się w bardzo sprzyjających warunkach, gdy wszystkie czynniki mają na to pozytywny wpływ.

Przykładowe czynniki wpływające na zasięg:

  • prędkość
  • ustawienia klimatyzacji
  • topografia
  • przygotowanie do jazdy
  • opony i ciśnienie w oponach
  • sytuacja na drodze
  • temperatura i warunki atmosferyczne
  • warunki drogowe.

Zasięg przy niskich temperaturach

P6-22w22-BEV-Cold battery

Przy niskiej temperaturze otoczenia istnieje ryzyko, że akumulator ulegnie nadmiernemu ochłodzeniu, co ma niekorzystny wpływ na zasięg. Symbol ten jest pokazywany na wyświetlaczu kierowcy, gdy temperatura akumulatora spadnie do krytycznie niskiego poziomu. Jeśli samochód jest parkowany w niskiej temperaturze otoczenia, istnieje ryzyko znacznego skrócenia zasięgu. Aby uniknąć znacznemu skróceniu zasięgu po parkowaniu w niskiej temperaturze otoczenia, należy podczas parkowania ładować samochód.

Zasięg oparty na prędkości i temperaturze zewnętrznej

P5P6-2017-Reach and speed graph
Temperatura zewnętrzna 20°C (68°F) i klimatyzacja kabiny pasażerskiej wyłączona.
Temperatura zewnętrzna 20°C (68°F) i klimatyzacja kabiny pasażerskiej włączona.
Temperatura zewnętrzna 35°C (95°F) i klimatyzacja kabiny pasażerskiej włączona.
Temperatura zewnętrzna -10°C (14°F) i klimatyzacja kabiny pasażerskiej włączona.

Wykres ten pokazuje przybliżoną relację między stałą prędkością a zasięgiem.

Wykres ten pokazuje, że niższa prędkość daje większy zasięg. Temperatura zewnętrzna również wpływa na zasięg, przy czym bardzo niska lub bardzo wysoka temperatura otoczenia powoduje skrócenie zasięgu.

Linie 1 i 2 pokazują przybliżoną różnicę zasięgu wynikającą z korzystania z funkcji klimatyzacji. Wyłączenie klimatyzacji jest korzystne dla zasięgu.


Czy to pomogło?