Uruchamianie i wyłączanie samochodu

Wyłączanie samochodu

Zaktualizowano 9/30/2021

Wyłączanie samochodu

Samochód zostaje automatycznie wyłączony z trybu jazdy, gdy kierowca z niego wysiądzie, a pojazd jest zaparkowany.

Wyłączenie automatyczne

Uruchomić hamulec postojowy.

Otworzyć drzwi kierowcy.

Samochód nie jest już w trybie jazdy.

Ręczne wyłączenie za pośrednictwem wyświetlacza centralnego

Samochód można wyłączyć ręcznie.

Uruchomić hamulec postojowy.

Wcisnąć .

Wybrać opcję Sterowanie.

Wcisnąć Wyłączanie samochodu.

Postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Samochód nie jest już w trybie jazdy.


Czy to pomogło?