Poznaj swój podręcznik

C40 Recharge
2022

Symbole i komunikaty

10 Wyniki

Komunikaty usługi BLIS*

Na wyświetlaczu kierowcy mogą pojawiać się różne komunikaty dotyczące układu BLIS* . Oto kilka przykładów.

Symbole i komunikaty elektronicznego układu stabilizacji toru jazdy

Na wyświetlaczu kierowcy mogą pojawiać się różne symbole i komunikaty dotyczące elektronicznego układu stabilizacji toru jazdy (ESC* ). Oto kilka przykładów.

Symbole i komunikaty funkcji Pilot Assist*

Mogą być wyświetlane różne symbole i komunikaty dotyczące funkcji Pilot Assist* . Oto kilka przykładów.

Symbole i komunikaty układu monitorowania pasa ruchu

Na wyświetlaczu kierowcy mogą pojawiać się różne symbole i komunikaty dotyczące układu wspomagającego utrzymanie samochodu na pasie ruchu (LKA* ). Oto kilka przykładów.

Tryb wyświetlania funkcji monitorowania pasa ruchu

Działanie funkcji monitorowania pasa ruchu (LKA* ) jest sygnalizowane w zależności od sytuacji symbolami na wyświetlaczu kierowcy.

Symbole i komunikaty układu wspomagania parkowania* i kamery układu wspomagania parkowania*

Symbole i komunikaty układu wspomagania parkowania i kamery układu wspomagania parkowania mogą pojawiać się na wyświetlaczu kierowcy i/lub wyświetlaczu centralnym. Oto kilka przykładów.

Symbole na pasku stanu wyświetlacza centralnego

Przegląd symboli, jakie mogą być widoczne na pasku stanu wyświetlacza centralnego.

Lampki kontrolne i ostrzegawcze

Wskaźniki i symbole ostrzegawcze informują kierowcę o włączeniu funkcji, działaniu systemu bądź też wystąpieniu usterki lub poważnego błędu.

Symbole i komunikaty klimatyzacji na postoju

Na wyświetlaczu kierowcy mogą pojawiać się różne symbole i komunikaty dotyczące klimatyzacji na postoju.

Symbole i komunikaty skrzyni biegów

W razie wystąpienia usterki skrzyni biegów, na wyświetlaczu kierowcy pojawi się symbol i komunikat.