Volvo V60

Pomoc informacyjno- administracyjna

Realizacja świadczeń Volvo Assistance - Pomoc informacyjno-administracyjna

A. USŁUGI INFORMACYJNE

Zobowiązanie Volvo Assistance polega na spełnieniu na Twoje życzenie następujących świadczeń:

 • udzielenie informacji o numerach telefonów oraz adresach najbliższych:

  – autoryzowanych salonów i serwisów Volvo,

  – szpitali, aptek, hoteli, moteli, stacji paliw, bankomatów (tylko na terenie Polski),

 • przekazanie informacji na temat najszybszych i najkrótszych połączeń drogowych na terenie Europy,

 • przekazanie pilnej wiadomości związanej z zaistniałą awarią lub wypadkiem osobie wskazanej przez kierowcę pojazdu,

 • udzielenie informacji przed podróżą na temat wymagań wizowych, koniecznych szczepień, waluty, warunków klimatycznych, języków używanych i stref czasowych kraju przeznaczenia,

 • udzielenie informacji o sposobie postępowania w razie wypadku oraz o zasadach spisywania oświadczenia powypadkowego sprawcy wypadku na terenie Polski,

 • udzielenie informacji o uprawnieniach polskiej policji drogowej, jak również o zasadach zachowania się w trakcie kontroli drogowej na terenie Polski,

 • udzielenie informacji o polskim taryfikatorze punktów karnych oraz o sposobach postępowania w przypadku ukarania Klienta mandatem karnym przez polską policję drogową,

 • udzielenie informacji o sposobie postępowania w razie przymusowego odholowania Twojego samochodu lub w razie założenia blokady unieruchamiającej pojazd na terenie Polski,

 • udzielenie informacji o sposobie postępowania w przypadku zatrzymania przez polską policję drogową prawa jazdy na terenie Polski.

 • B. USŁUGI TŁUMACZENIA

   Zobowiązanie Volvo Assistance polega na spełnieniu na Twoje życzenie w przypadku zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem poza granicami Polski następujących świadczeń:

 • telefoniczna pomoc w rozmowach z policją, służbami granicznymi, ośrodkami medycznymi

 • tłumaczenie drobnych (maks. 2 strony tekstu formatu A4) formularzy związanych z zaistniałym zdarzeniem objętym ubezpieczeniem Volvo Assistance.

 • C. POMOC PRAWNA

   Zobowiązanie Volvo Assistance polega na zapewnieniu na Twoje życzenie w przypadku zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem poza granicami Polski następujących świadczeń:

 • pomoc przy wyborze prawnika reprezentującego Ciebie w postępowaniu karnym wszczętym przeciwko Tobie z tytułu odpowiedzialności wynikającej z udziału w wypadku (kosztów prawnika nie pokrywamy),

 • pomoc przy wyborze tłumacza podczas dochodzeń policyjnych w postępowaniach karnych wszczętych w związku z udziałem w wypadku (kosztów tłumacza nie pokrywamy),

 • pomoc w przekazaniu kaucji w Twoim imieniu do wysokości równowartości w walucie lokalnej 5000 euro, w celu uwolnienia z aresztu policyjnego wynikającego z Twojego udziału w wypadku.
 •  
  Przeliczenie na złote wpłaconej w walutach obcych kaucji następuje według obowiązującego w dniu dokonywania jej zwrotu kursu  średniego walut obcych, ustalonego przez NBP.


  VOLVO ASSISTANCE 
  Telefon: (+48 22) 522-27-33